2021-04-23    

XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie


 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

 

 

 

 Dnia  15 stycznia 2021r. tj.  piątek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

 

 

  Porządek obrad sesji:


1.      Otwarcie obrad sesji.

2.      Informacja Wojewody Podkarpackiego i przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia o Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19.

3.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r.

4.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Ulanów.

5.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w  Dąbrowicy.

6.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Ulanów na rok 2021.

7.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Ulanów na rok 2021.

8.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

9.      Zamknięcie obrad sesji.

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
 
Wacław Piędel