Strona główna / Kultura / Gminne Centrum Kultury
2021-04-23    

Gminne Centrum Kultury

 

Na terenie gminy i miasta Ulanów działa Gminne Centrum Kultury. Jest to instytucja kultury podległa gminie, utworzona w czerwcu 1993 roku na bazie istniejących wcześniej zakładów, tj. Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek działających na terenie gminy i miasta.

Gminne Centrum Kultury za główny cel swojej działalności stawia:

  • wychowanie, edukacje i upowszechnianie kultury
  • rozwijanie i wyzwalanie wśród mieszkańców gminy i miasta aktywności i inicjatyw dążących do tworzenia wartości kulturalnej
  • rozwój i podnoszenie poziomu życia kulturalnego mieszkańców
  • rozwój czytelnictwa głównie wśród dzieci i młodzieży
  • zachowanie i kultywowanie miejscowych tradycji

Instytucja ta organizuje spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, konkursy, turnieje, wystawy plastyczne, okolicznościowe zabawy, imprezy rozrywkowe i turystyczne.

Prowadzone są w zależności od zainteresowania kursy językowe, nauka gry na instrumentach, nauka tańca, zajęcia wokalne. Swoją pomocą służy instruktor artystyczny zatrudniony w GCK.
Szerokim zainteresowaniem ciszą się zajęcia taneczne i wokalne. Działają dwie grupy wokalne: „Largo” i „Fama”.

W Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie można skorzystać z komputera, jest stały nieodpłatny dostęp do internetu jak i gier świetlicowych.

Przy Gminnym Centrum Kultury działa również kapela regionalna, która uświetnia swoimi występami okolicznościowe imprezy. Kapela wykonuje głównie charakterystyczny folklor regionalny i tradycyjne melodie flisackie.Każdego roku z inicjatywy Gminnego Centrum Kultury bądź przy jego udziale odbywa się szereg imprez i przedsięwzięć, między innymi: Ferie zimowe, Konkurs Piosenki Ekologicznej, Dzień Dziecka, Ogólnopolskie Dni Flisactwa, Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Partyzanckiej, Spotkanie opłatkowe, Bal Sylwestrowy i szereg innych w zależności od przypadających rocznic, wspomnień.

Biblioteka mieszcząca sie w budynku GCK jak i biblioteki w innych miejscowościach gminy: Bieliny, Wólka Tanewska, Kurzyna Średnia, Glinianka posiadają bogate zbiory różnego gatunku książek. Ze szczególnym uwzględnieniem gromadzą i opracowują materiały biblioteczne dotyczące naszego regionu. Biblioteki udostępniają zbiory biblioteczne na miejscu, wypożyczają do domu oraz prowadzą wypożyczanie między poszczególnymi bibliotekami.