Strona główna / Gospodarka / Społeczeństwo
2021-04-23    

Społeczeństwo

 

Gmina Ulanów jest jedną z liczniejszych gmin w powiecie niżańskim. Ogółem Gminę zamieszkuje zgodnie z danymi na dzień 23.09.2013r 8734 mieszkańców. Poniższa tabela przedstawia rozbicie tej liczby na poszczególne miejscowości z terenu Gminy.

  

Miasto/wieś

Ludność

Ulanów miasto

1502

Bieliniec

474

Bieliny

1024

Borki

311

Bukowina

317

Dąbrowica

381

Dąbrówka

763

Glinianka

514

Huta Deręgowska

716

Kurzyna Mała

434

Kurzyna Średnia

368

Kurzyna Wielka

288

Wólka Bielińska

217

Wólka Tanewska

1426

 

Gęstość zaludnienia wynosi ok. 74 osób / km2. Ludność w wieku produkcyjnym stanowi około 52% ogółu mieszkańców w mieście, w gminie około 54%. Struktura płci przedstawia się typowo – kobiety stanowią około 50% i mężczyźni około 50% ogólnej liczby ludności.

Udział % mieszkańców w poszczególnych sołectwach do ogółu liczby ludności w gminie: