Strona główna / Gospodarka / Działalność gospodarcza
2021-04-23    

 Pozarolnicza działalność gospodarcza

 

Ulanów jest gminą o charakterze rolniczym. Dominującą dziedziną gospodarki jest więc rolnictwo, jednak działalność gospodarczą prowadzi wiele firm handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz instytucji użyteczności publicznej. W Gminie dominują małe, prywatne podmioty gospodarcze, w przeważającej części handlowo-usługowe.

Według danych Urzędu Gminy i Miasta na dzień 01.11.2009r. na terenie gminy i miasta działalność gospodarczą prowadzi 224 osoby. Większość z tych osób prowadzi działalność usługowo - produkcyjną (około 75%), pozostałe głównie zajmują się handlem.

W Gminie Ulanów są dwie piekarnie - jedna należy do sektora publicznego, druga do prywatnego, jedna apteka, dwa Niepubliczne Zakłady Podstawowej Opieki Zdrowotnej, zlokalizowane są dwa punkty CPN.

Duża część zakładów produkcyjnych zajmuje się obróbką drzewną - stolarką.
Zakład Drzewny "JAWOR"
3-ego Maja 5
37-410 Ulanów
www.jawor-ulanow.pl

Transformacja polskiej gospodarki, przejawiająca się między innymi wzrostem znaczenia sektora prywatnego, znajduje także odbicie na mapie gospodarczej gminy i miasta Ulanów. Sektor prywatny przeważa nad sektorem publicznym. Nowe prywatne firmy są jednak przeważnie małe, mają charakter rodzinny. Jest to zazwyczaj działalność prowadzona na nazwisko właściciela, w której zatrudnienie znajduje 1- 3 osoby. W efekcie analizując sytuacje zatrudnienia zauważa się, iż w sektorze publicznym pracuje w dalszym ciągu więcej osób niż w sektorze prywatnym, pomimo ilościowej przewagi firm prywatnych.

Sektor publiczny:

 • Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
 • Gminne Centrum Kultury
 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół
 • Zespół Szkół w Ulanowie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)
 • Zespół Szkół w Kurzynie Średniej (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum)
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tanewskiej
 • Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielinach
 • Publiczne Przedszkole w Ulanowie (+ filia w Bielinach)
 • Gminna Spółdzielnia "SCH"
 • Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli Oddział w Ulanowie
 • Zespół Szkół w Ulanowie (szkoła ponadgimnazjalna)
 • Urząd pocztowy
 • Posterunek energetyczny
 • Komisariat Policji