2021-04-23    

Rolnictwo

 

W Gminie Ulanów rolnictwo jest najważniejszą dziedziną gospodarki. Głównym filarem produkcji rolniczej jest sektor prywatny. Obszary należące do skarbu państwa zarządzane są przez Agencję Nieruchomości Rolnych oraz Państwowe Gospodarstwa Leśne.

Własność prywatna reprezentowana jest głównie przez osoby fizyczne, które są właścicielami gospodarstw rolnych. Gospodarstwa indywidualne charakteryzują się dużym stopniem rozdrobnienia, zaliczają się do małych i bardzo małych. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w Gminie wynosi około 3 ha.

Lasy zajmują około 40% powierzchni Gminy Ulanów. Nadzór nad właściwą gospodarką leśną sprawują dwa nadleśnictwa: Nadleśnictwo Rudnik i Nadleśnictwo Rozwadów.

Struktura gospodarstw rolnych zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji znajdującej się w Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie (stan na dzień 01.11.2009r.):
 

  • od 1,01 – 2,00 ha 947 gospodarstw
  • od 2,01 – 5,00 ha 800 gospodarstw
  • od 5,01 – 7,00 ha 135 gospodarstw
  • od 7,01 – 10,00 ha 64 gospodarstw
  • od 10,01- 15,00 ha 15 gospodarstw
  • powyżej 15,00 ha 5 gospodarstw

Około 10% gospodarstw jest częścią większych gospodarstw, które położone są w sąsiednich gminach.

Najwięcej gospodarstw rolnych w gminie należy do grupy o wielkości do 2,00 ha. Dużych gospodarstw ponad 15,00 ha jest zaledwie 2.