2021-04-23    

Tadeusz Kumik
 

Tadeusz Kumik urodził się 22 sierpnia 1920r. w Ulanowie. Jego ojciec zajmował się flisactwem, oraz uprawą roli, matka była gospodynią domową. Jako młody chłopiec uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Ulanowie, a następnie do Liceum Ogólnokształcącego w Leżajsku. 20 stycznia 1945r. zawarł związek małżeński z Katarzyną Rzepiela. Ukończył kursy przysposobienia do zawodu nauczycielskiego w Łańcucie i Krośnie, po czym w 1945r. otrzymał posadę w Szkole Podstawowej w Katach, a później w Ździarach. Po 5 latach pracy tj. w 1950r. został kierownikiem Szkoły podstawowej w Ulanowie. Ogółem w okresie od 1945r. do 1986r. w zawodzie nauczycielskim przepracował 40 lat. W tym czasie przez 27 lat sprawował funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Ulanowie. Wraz z pracą pedagogiczną zaczął intensywnie się dokształcać. Ukończył Studium Nauczycielskie w Warszawie i Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie. Uzyskał stopień magistra z geografii i biologii. W dalszej kolejności ukończył Kurs przysposobienia nauczycielskiego dla szkół średnich, dzięki czemu uczył geografii w Liceum Ogólnokształcącym w Ulanowie. Za osiągnięcia w pracy pedagogicznej i w Związku Nauczycielstwa Polskiego otrzymał Złotą Odznakę ZNP, a także Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Przez szereg lat pracował w Radach Narodowych pełniąc funkcję radnego, oraz zastępcy przewodniczącego Rady Narodowej Gminy Ulanów. Wysiłek ten został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi.

Po przejściu na emeryturę udzielał się w pracach społecznych w Bractwie Miłośników Ziemi Ulanowskiej pod wezwaniem św. Barbary. Zajmował się pracą pisarską. . Jak sam mówił, praca ta najbardziej go pasjonowała. Żywił wielką miłość do Ulanowa, pisał o nim. W jednej ze swoich książek powiedział:

" Wszyscy którzy urodziliście się w Ulanowie i w nim mieszkacie, lub mieszkaliście kiedykolwiek w tym miasteczku, zostaliście ochrzczeni, bądź braliście ślub w przepięknym kościele parafialnym, ci wszyscy - którzy rozsiani jesteście po ojczystym naszym kraju i poza granicami Polski - zawsze myślą wracajcie do wspomnień o rynku tonącym w soczystej zieleni, zabytków sakralnych i historycznych, czystego powietrza, szemrzącego w falach błękitu rzek Sanu i Tanwi, pachnących lasów sosnowych wabiących swą ciszą natury"

Wydał łącznie 12 publikacji o tematyce związanej z Ulanowem. Na wyróżnienie zasługują takie pozycje jak: „Ulanów”, która przedstawia współczesny Ulanów, jego historię - II wojnę światową, oraz najwybitniejszych przedstawicieli lokalnej społeczności. Kolejna pozycja to album: „Ulanów na progu trzeciego tysiąclecia” , w którym są zamieszczone zdjęcia polichromii obu ulanowskich kościołów. Ponadto inne jego książki to: „Wielki jubileusz Kościoła Parafialnego w Ulanowie”, „Wspomnienia z dziejów Ulanowa i okolic”, „Historia i współczesność Ulanowa”, „Fatimska Pani nawiedza Ulanów”, „Ulanów w 380 rocznicę nadania praw miejskich”, „Brooklyn”, „Ulanów w 1000-lecie miasta Gdańska”, „Papieski tron z czarnego dębu”, „Wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2001/2002”, „Pożar kościoła pw. Św. Trójcy w Ulanowie”. Po długotrwałej chorobie zmarł 25.10.2003r. w wieku 83 lat.