2021-04-23    

Arnold Szyfman

 

Człowiek światowej sławy z wielkimi zasługami dla kraju, pochodzący z małego miasteczka Ulanów.
Urodził się 23 lutego 1882 roku w Ulanowie. Uczęszczał do Szkoły Ludowej w rodzinnym Ulanowie, następnie do gimnazjum w Jarosławiu i Krakowie. Ukończył studia historyczne i filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a doktorat uzyskał w 1905 roku na Uniwersytecie w Berlinie.
Autor wielu sztuk teatralnych m.in. „Fifi”, której premiera odbyła się w Krakowie, a następnie grana była w teatrze M. Gawalewicza w Warszawie. Związany prawie przez całe dorosłe życie z teatrem. W 1906r. założył w Hotelu Saskim w Krakowie teatrzyk „Figliki”. Od 1908 roku przebywał w Warszawie, gdzie założył kabaret artystyczny „Momus”, a w 1913 roku Teatr Polski, którego był dyrektorem w latach 1913-1957 z przerwami w czasie pierwszej i drugiej wojny światowej, a także w okresie 1949-1955. Od 1915r. prowadził polski teatr kameralny w Teatrze Taurowa w Moskwie, wystawiając tam: Zemstę, Bolesława Śmiałego, Lillę Wenedę, Dziady. W latach 1925-1927 był dyrektorem Teatru w Łodzi. W latach 1953-1965 organizował i kierował odbudową Teatru Wielkiego w Warszawie. Jest też inicjatorem Muzeum Teatralnego, założonego w 1957 roku. Inscenizował między innymi Irydiona, inaugurującego działalność Teatru Polskiego w 1913r. i Nieboską Komedię – Z. Krasińskiego w 1920r. , Pigmaliona G.B. Shawa w 1914r., Romea i Julię w 1951r. Hamleta w 1922r., w 1947 – Szekspira, Oresteję w 1947r. – Ajschylosa. Jest autorem wspomnień: Moja tułaczka wojenna – 1960r., Labirynt teatru – 1964r. Zbiór artykułów 55 lat w teatrze – 1961r. Zmarł w Warszawie dnia 11 stycznia 1967 roku w 85 roku życia. Spoczął na Cmentarzu Komunalnym na Powązkach. Człowiek światowej sławy z wielkimi zasługami dla kraju, pochodzący z małego miasteczka Ulanów. Opracowując materiał korzystano z publikacji Tadeusza Kumika „Ulanów” wydanej w 1992r.