2021-04-23    

Henryk Gątarz

 

Gątarz Henryk urodził się 9.VII.1940r. w Bielinach. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Rudniku n/Sanem rozpoczął studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od 1963r. pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego i przysposobienia obronnego w Liceum Ogólnokształcącym w Ulanowie. Po przepracowaniu 37 lat w szkole przeszedł na emeryturę. Oprócz zainteresowań zawodowych poświęcał swój czas tematyce regionalnej, w tym historii najbliższych okolic. Efektem tych zainteresowań było kilkadziesiąt artykułów publikowanych w „Ziemi Ulanowskiej” i prasie lokalnej. Interesowała go również tematyka przyrodnicza i problemy ochrony środowiska. Owocem tych dociekań była publikacja zatytułowana „Tajemniczy świat grzybów”, w której oprócz ogólnych wiadomości o świecie grzybów zawarł swoje spostrzeżenia poczynione w czasie wypraw do lasu. Wydał 2 tomiki wierszy. Pierwszy zatytułowany „Znad Tanwi i Sanu” ukazał się w 2004r i w przeważającej części poświęcony został tematyce flisackiej i Ulanowowi, w którym mieszka autor. W drugim tomiku „Jest takie miejsce na ziemi” odniósł się do miejsc mu najbliższych z terenu gminy Ulanów.