Strona główna / Podatki / Zwrot podatku akcyzowego
2021-04-23    

 

Zwrot podatku akcyzowego

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. złożyć odpowiedni wniosek do burmistrza Gminy i Miasta Ulanów / dot. gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Ulanów/ wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Miejsce złożenia wniosku:

Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

ul. Rynek 5

Referat Podatków i Opłat Lokalnych - pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu

 

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO