2021-04-23    

JÓZEF MROCZEK

JÓZEF MROCZEK urodził się w 1946 roku w Bielinach k/Niska.

 

Od wczesnej młodości współzałożyciel i działacz organizacji młodzieżowych w latach 1963 - 1966: Związku Młodzieży Wiejskiej  w Bielinach, a w latach 1966 - 1968 Koła Młodzieży Wojskowej w Bydgoszczy. Następnie przez ponad 20 – lat działacz  Ludowego Zespołu Sportowego w Bielinach.

 

Przez wiele lat pracował w Hucie Stalowa Wola.

 

W latach 1998 – 2000  opracował i wystawił na scenach kilku miejscowości Ziemi  Sandomierskiej „Jasełka Polskie”.

 

Autor wielu artykułów i opracowań o tematyce religijnej, społecznej, historycznej, dokumentalnej. Wydał opracowanie pt. „Obiekty Sakralne Parafii Bieliny w roku 2006”, współautor wydanych opracowań pt. „Bieliny nad Sanem w poezji i fotografii” (2008)oraz „Święty Wojciech w Bielinach” (2012).

 

W latach 2002 – 2004 z kuzynem z Bydgoszczy opracował „Kronikę Rodu Mroczków z Bielin i Bielińca oraz rodów Jaworczaków z Bielin i Małków z Bukowiny - lata 1747 – 2004. W 2011 roku opracował Kronikę Ochotnicze4j Straży Pożarnej w Bielinach, którą wydał Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie.

 

W tym samym roku w wydawnictwie SZTAFETA w Stalowej Woli wydał swój pionierski tomik poezji pt. „Na ścieżkach życia” pisany z potrzeby serca.

 

W 2013 roku wydał kolejny to wierszy: „Na ścieżkach życia – ciąg dalszy” jest  kontynuacją pierwszego tomiku i tak jak poprzedni pisany jest z potrzeby serca.

 

Autor mieszka, żyje, tworzy, działa w Bielinach, a od 31 lat porusza się w wózku inwalidzkim.