Strona główna / Referendum 2015
2018-11-18     Klaudyny, Romana, Tomasza     "Prawdziwym schronieniem dla czlowieka jest drugi człowiek". Przysłowie irlandzkie    

Wyniki referendum w Gminie i Mieście Ulanów

 

Informacja_o_godzinie_otwarcia_lokali.doc

 

Informacja_o_skladzie_komisji.doc

 

Zarządzenie NR 66/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów w sprawie powołania Obwodowych Komisji do spraw Referendum w Gminie Ulanów.

 

ZARZĄDZENIE NR 64/2015 w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do składu obwodowych komisji do spraw referendum

 

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015r

 

ZARZĄDZENIE NR 68/2015 w sprawie sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015r

 

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców niepełnosprawnych o sposobach (formach) głosowania adekwatnie do rodzaju i stopnia niepełnosprawności

 

ZARZĄDZENIE NR 70/2015 w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych z głosowaniem korespondencyjnym

 

ZARZĄDZENIE NR 71/2015 w sprawie upoważnienia do odbioru kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braile'a.

 

 

 

 Informacja o losowaniu członków Komisji Obwodowych

 

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum

 

 

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

 

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 23 lipca 2015 r.

 

Zarządzenie Nr 51/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów