Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

Konsultacje Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Konsultacje Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi

 

Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów przedkłada w ramach konsultacji projekt Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Projekt programu umieszczony jest na stronie internetowej Gminy i Miasta Ulanów, w Biuletynie informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu gminy Ulanów do wyrażania opinii i uwag na temat przedstawionego projektu.

Opinie prosimy przedkładać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie do dnia 18 listopada 2022r. w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                                                                             /-/ Stanisław Garbacz

                                                                                                                             Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów

Ulanów, dnia 09 .11.2022r.

 

Projekt programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi

 

Autor: Magdalena Hasiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-11-09 09:12:58przez: Magdalena Hasiak
Opublikowano:2022-11-09 00:00:00przez: Magdalena Hasiak
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:525

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.