Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

Zespół dworsko-parkowy w Bielinach uroczyście otwarty

W minioną niedzielę w słoneczne popołudnie w Bielinach odbyła się piękna uroczystość związana z oddaniem do użytku wyremontowanego XVII wiecznego Dworu Mniszchów wraz z okalającym go urokliwym parkiem. Przybliżony został rys historyczny Bielin i dworu, jak pokazują karty historii często zmieniali się właściciele, jednak najbardziej zasłużeni, o których mieszkańcy Bielin do dziś wspominają to rody Mniszchów i Czartoryskich. Zaproszeni goście uroczyście przecięli wstęgę, a proboszcz miejscowej parafii poświecił budynek. Burmistrz Gminy i Miasta Stanisław Garbacz wyraził słowa podziękowania wszystkim osobom, które wspierały realizację tej inwestycji i przygotowali uroczystość otwarcia.

Szczególne podziękowania skierował do Pani dr Bożeny Wrzos – wcześniejszej właścicielki dworku. To niespotykane z jakim zaangażowaniem i troską, nie będąc już przecież właścicielem Pani doktor uczestniczyła w całym procesie remontu i odtwarzania tego zabytkowego dworu i parku. Korzystaliśmy z Jej profesjonalnej dorady i pomocy, aby efekt prac był jak najlepszy. To również dzięki Jej ofiarności w salach wystawowych w dworze możemy podziwiać zabytkowe meble i eksponaty. 

Wspólnie z Panią Sekretarz Gminy Magdaleną Hasiak na ręce najbliższej rodziny Pani doktor oraz jej Przyjaciół składamy podziękowania, i słowa uznania – mówił podczas uroczystości burmistrz.

Słowa wdzięczności zostały skierowane do Pan Rafała Webera Posła na Sejm, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Burmistrz podkreślił, jak bardzo gmina Ulanów wdzięczna jest za pomoc we wszystkich sprawach dotyczących gminy – Pan Minister wspiera nas w realizacji zadań w zakresie gospodarczym, infrastruktury drogowej, sportu, bezpieczeństwa publicznego i kultury, tak jak miało to miejsce przy pozyskaniu środków finansowych na remont zespołu dworsko – parkowego w Bielinach.

Doceniając wielkie zaangażowanie w sprawy gminy i troskę o jej mieszkańców Rada Miejska w Ulanowie przyznała Panu Rafałowi Weberowi tytuł Honorowego Obywatela Gminy i Miasta Ulanów. Uroczystego przekazania uchwały dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie Wacław Piędel.

Otwarcie zespołu dworsko-parkowego było wielkim wydarzeniem kulturalnym, wszystkim obecnym zaprezentowane zostały tańce dworskie i okolicznościowe widowisko historyczne w wykonaniu Zespołu Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej oraz piękny koncert wyjątkowej artystki Anny Jurksztowicz, która również była zachwycona naszym urokliwym miejscem. Nie mogło zabraknąć również historycznych postaci – odwiedziły nas duchy ludzi zasłużonych dla tej ziemi: Elżbiety Zamojskiej- fundatorki kościoła, Katarzyny Mniszkowej - żony hrabiego, pierwszego z rodu Mniszchów, Anny Mniszkowej, Zofii Czartoryskiej z Tyszkiewiczów- żony Włodzimierza Czartoryskiego, ostatniego właściciela dworu oraz Jadwigi z Dzieduszyckich Czartoryskiej- matki Włodzimierza.

Dziedzictwo kulturowe naszego regionu odzyskało swój blask i raduje widokiem. W ramach zadania pn. „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej gminy Ulanów” został przeprowadzony gruntowny remont w budynku dworu, wykonano także prace pielęgnacyjne i porządkowe w przestrzeni parkowej, który zajmuje powierzchnię ponad 4  hektarów. Zostały odmulone istniejące stawy, w parku wybudowano alejki,  wykonano oświetlenie, zamontowano nowe ławki i kosze na śmieci. Poza działaniami infrastrukturalnymi projekt obejmuje działania kulturalno-edukacyjne, a także zakup sprzętu niezbędnego do realizacji tych przedsięwzięć. Działania kulturalne obejmują zorganizowanie sal muzealnych, spotkania artystyczne, koncerty, warsztaty, pokazy i wystawy. 
Środki na realizację inwestycji Gmina i Miasto Ulanów pozyskała w ramach Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Całość projektu opiewa na kwotę 5 mln. 650 tys. zł, dofinansowanie stanowi 85%, pozostałe 15 % to wkład własny Gminy.

Niedzielny dzień był wielkim świętem dla władz samorządowych i lokalnej społeczności. Uroczystość zgromadziła tłumy, nie zabrakło mieszkańców Bielin, okolicznych miejscowości, a także gości z dalszych stron. Swoją obecnością zaszczycili nas licznie przybyli goście: parlamentarzyści, samorządowcy, służby mundurowe, radni, sołtysi, przedstawiciele stowarzyszeń, przyjaciele. Dziękujemy wszystkim za wspólne świętowanie.

Organizatorami wydarzenia była Gmina i Miasto Ulanów, Gminne Centrum Kultury w Ulanowie oraz Stowarzyszenie „Bieliny – wieś nad Sanem”.

Materiał filmowy TVM Stalowa Wola dot. wydarzenia: https://tvmstalowawola.pl/otwarcie-zespolu-dworsko-parkowego-w-bielinach/

 

Autor: Magdalena Hasiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-05-26 12:24:46przez: Magdalena Hasiak
Opublikowano:2023-05-26 00:00:00przez: Andrzej Drzewi
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:1672

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.