Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

Ogłoszenie - 26 września br. wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie

Dnia 26 września 2023r. tj. wtorek o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

Porządek posiedzenia:

 1. Analiza projektów uchwał w sprawie:
 • nabycia działki położonej w miejscowości Bieliniec;
 • nabycia działki położonej w miejscowości Bieliniec;
 • nabycia działki położonej w miejscowości Bieliniec;
 • nabycia działki położonej w miejscowości Kurzyna Mała;
 • nabycia działki położonej w miejscowości Kurzyna Mała;
 • opłaty targowej i określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa;
 • określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ulanów;
 • rozpatrzenia petycji;
 • udzielenia pomocy finansowej;
 • dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2023r.
 1.  Sprawy bieżące.

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                      / - / Wacław Piędel

 

Autor: Andrzej Drzewi

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-09-25 09:34:29przez: Andrzej Drzewi
Opublikowano:2023-09-25 00:00:00przez: Andrzej Drzewi
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:249

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.