Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

Rada Miejska w Ulanowie

Artykuły

 • XLI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

  OGŁOSZENIE

  Dnia  13 marca 2023r. tj.  poniedziałek o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XLI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej  w Ulanowie.

   Porządek obrad sesji:

  Otwarcie obrad sesji.

  1. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Ulanów w 2023 r.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok.
  4. Zamknięcie obrad sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                   / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: XLI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie
 • Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie

  OGŁOSZENIE

   

  Dnia 22 lutego 2023r. tj. środa o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

   

  Porządek posiedzenia:

   Analiza projektów uchwał w sprawie:

  • uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Ulanowa;
  • uchwalenia Statutu Sołectwa Bieliniec;
  • uchwalenia Statutu Sołectwa Bieliny;
  • uchwalenia Statutu Sołectwa Borki;
  • uchwalenia Statutu Sołectwa Bukowina;
  • uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowica;
  • uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka;
  • uchwalenia Statutu Sołectwa Glinianka;
  • uchwalenia Statutu Sołectwa Huta Deręgowska;
  • uchwalenia Statutu Sołectwa Kurzyna Mała;
  • uchwalenia Statutu Sołectwa Kurzyna Średnia;
  • uchwalenia Statutu Sołectwa Kurzyna Wielka;
  • uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Bielińska;
  • uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Tanewska;
  • podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
  • zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
  • przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy i Miasta Ulanów na lata 2023 – 2025;
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy;
  • wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Huta Deręgowska;
  • wyrażenia zgody na zamianę działek;
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie;
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie;
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie;
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie;
  • zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Ulanów;
  • ustalenia górnej stawki opłaty za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
  • dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok;
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2026;
  • dokonania zmian w uchwale XXXIX/310/2022 - uchwała budżetowa na 2023 rok;
  • udzielenia pomocy finansowej w 2023 roku.

   

  1. Sprawy bieżące.

   

   

   

                                                                                             Przewodniczący

                                                                                  Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                        / - / Wacław Piędel

   

   

   

   

   

   

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie
 • XL Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

   OGŁOSZENIE

   

  Dnia  22 lutego 2023r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XL Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Samorządu Mieszkańców Ulanowa.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bieliniec.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bieliny.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Borki.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bukowina.
  8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrowica.
  9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka.
  10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Glinianka.
  11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Huta Deręgowska.
  12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurzyna Mała.
  13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurzyna Średnia.
  14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kurzyna Wielka.
  15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Bielińska.
  16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wólka Tanewska.
  17. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  18. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  19. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy i Miasta Ulanów na lata 2023 – 2025.
  20. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  21. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  22. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  działek położonych w miejscowości Huta Deręgowska.
  23. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek.
  24. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej  w Ulanowie.
  25. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie.
  26. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie.
  27. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie.
  28. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Ulanów.
  29. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  30. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2023 rok.
  31. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 – 2026.
  32. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w uchwale XXXIX/310/2022 - uchwała budżetowa na 2023 rok.
  33. Wolne wnioski i informacje.
  34. Zamknięcie obrad sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                                        / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: XL Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie
 • XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

  OGŁOSZENIE

  Dnia  30 listopada 2022r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w dowozie uczniów niepełnosprawnych w Gminie Ulanów.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII /155/09 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
  8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w Ulanowie.
  9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Dąbrówka.
  10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Dąbrówka.
  11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Dąbrówka.
  12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie.
  13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie.
  14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie.
  15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie.
  16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie.
  17. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Niżańskiego.
  18. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do ceny 1m3 wody oraz odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Ulanów.
  19. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu.
  20. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu.
  21. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu.
  22. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022r.
  23. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2025r.
  24. Wolne wnioski i informacje.
  25. Zamknięcie obrad sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                                           / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-08 14:38:42przez: Paweł Pasztaleniec
Opublikowano:2021-06-08 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:4277

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.