Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie

Rada Miejska w Ulanowie

Artykuły

 • XLVIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 07 grudnia br.

  Dnia  07 grudnia 2023r. tj.  czwartek o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XLVIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii pod wezwaniem św. Onufrego i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Barbary w Ulanowie, na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Wojciecha w Bielinach, na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.
  5. Zamknięcie obrad sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                      / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: XLVIII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 07 grudnia br.
 • Ogłoszenie - 7 grudnia br. wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia 07 grudnia 2023r. tj. czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

  Porządek posiedzenia:

  1. Wydanie opinii do projektu budżetu gminy i miasta Ulanów na 2024 rok.
  2. Sprawy bieżące.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
  /-/ Wacław Piędel

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie - 7 grudnia br. wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie
 • XLVII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 30 listopada br.

  Dnia  30 listopada 2023r. tj.  czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XLVII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do ceny 1m3 wody oraz odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Ulanów.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego Programu osłonowego Gminy i Miasta Ulanów w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłku w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole  i w domu” na lata 2024 – 2028.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.
  8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2023r.
  9. Wolne wnioski i informacje.
  10. Zamknięcie obrad sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                      / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: XLVII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie w dniu 30 listopada br.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-08 14:38:42przez: Paweł Pasztaleniec
Opublikowano:2021-06-08 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:6433

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.