Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Rada Miejska w Ulanowie

Artykuły

 • XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

  OGŁOSZENIE

  Dnia  30 listopada 2022r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w dowozie uczniów niepełnosprawnych w Gminie Ulanów.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII /155/09 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
  8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w Ulanowie.
  9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Dąbrówka.
  10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Dąbrówka.
  11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w miejscowości Dąbrówka.
  12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie.
  13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie.
  14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie.
  15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie.
  16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie.
  17. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Niżańskiego.
  18. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do ceny 1m3 wody oraz odprowadzanych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Ulanów.
  19. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu.
  20. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu.
  21. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu.
  22. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022r.
  23. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022 – 2025r.
  24. Wolne wnioski i informacje.
  25. Zamknięcie obrad sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                                           / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie
 • Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie

  OGŁOSZENIE

  Dnia 23 listopada 2022r. tj. środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

  Porządek posiedzenia:

  1. Propozycje podatków i opłat lokalnych na 2023r.
  2. Analiza projektów uchwał.
  3. Sprawy bieżące.

    

                                                                       Przewodniczący

                                                                     Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                      / - / Wacław Piędel

   

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie
 • XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

  OGŁOSZENIE

  Dnia  12 października 2022r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 Gminy Ulanów.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ulanów na rok szkolny 2022/2023.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia w części stanowiska Podkarpackiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Ulanowie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ulanów.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ulanów.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
  8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego.
  9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Bielińcu.
  10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Wólka Bielińska.
  11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
  12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów.
  13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022r.
  14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji.
  15. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Ulanów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022r.
  16. Wolne wnioski i informacje.
  17. Zamknięcie obrad sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                                           / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie
 • Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie

  OGŁOSZENIE

   

  Dnia 12 października 2022r. tj. środa o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

  Porządek posiedzenia:

  1. Analiza projektów uchwał w sprawie:
  2. ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Ulanów na rok szkolny 2022/2023;
  3. odrzucenia w części stanowiska Podkarpackiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Rzeszowie dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Ulanowie w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ulanów;
  4. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ulanów;
  5. udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego;
  6. udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego;
  7. sprzedaży działki położonej w Bielińcu;
  8. wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Wólka Bielińska;
  9. rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy;
  10. rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów;
  11. dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022r.;
  12. zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji inwestycji.
  13. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i miasta Ulanów, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022r.
  14. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 Gminy Ulanów.
  15. Sprawy bieżące.

          Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie

                   / - / Wacław Piędel

   

   

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-08 14:38:42przez: Paweł Pasztaleniec
Opublikowano:2021-06-08 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:3862

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo