2017-05-28     Augustyna, Ingi, Jaromira        


Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów - Szef Obrony Cywilnej Gminy i Miasta Ulanów informuje, że w dniu 23 maja 2017 r. na terenie Gminy i Miasta Ulanów zostanie przeprowadzony gminny trening systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod kryptonimem „WISŁA 2017”.

W ramach treningu w dniu 23 maja 2017 r. o godz. 1300 i 1315 zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

 

 

 

SZEF OBRONY CYWILNEJ

 

GMINY I MIASTA ULANÓW 

Stanisław Garbacz

 

 


 

 

 

 


 

Dwieście lat Pani Stefanio!

 

 

 

Stefania Pachla z Bielin skończyła sto lat. Z okazji niezwykłego jubileuszu życzenia Pani Stefanii złożył Stanisław Garbacz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów.

 

 

Niech żyje nam dwieście lat. Takie życzenia składali Stefanii Pachli jej bliscy i władze samorządowe. Mieszkanka Bielin obchodziła w poniedziałek setne urodziny.

 

Pani Stefania prawie przez całe życie zajmowała się niewielkim gospodarstwem rolnym w rodzinnych Bielinach. Wyjątki to czasy przedwojenne, gdy jako młoda dziewczyna pracowała z Niemczech i okres wojny, kiedy trafiła do Austrii na przymusowe roboty.

 

Pani Stefania wychowała pięcioro dzieci. Doczekała się 22 wnuków i 5 prawnuków. Jej mąż Marcin był ulanowskim flisakiem, potem pracował w Hucie Stalowa Wola. Zmarł w 2000 roku.

 

Recepta na długowieczność Pani Stefanii jest prosta. By dożyć sędziwego wieku trzeba porządnie pracować, odżywiać się swojskimi, nieprzetworzonymi produktami i zawsze zachowywać pogodę ducha. A tę Pani Stefania zachowała do dziś - wciąż lubi żartować‡, także z siebie.

 

Z okazji tak niezwykłego jubileuszu stuletniej mieszkance gminy Ulanów życzenia złożyli burmistrz Stanisław Garbacz, Anna Konior - kierownik USC, Edward Małek - Przewodniczący Rady Miejskiej, Józef Wójtowicz - sołtys Bielin oraz przedstawicielki ZUS: Beata Chudy i Marianna Puźniak.

 

 


 

Misterium w Bielińcu

 

 

Już po raz 11 Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec wystawiło wielkanocne Misterium Męki Pańskiej i przeprowadziło konkurs palm wielkanocnych.

 

Jak co roku w niedzielę palmową dużo się działo w Bielińcu. W Wiejskim Domu Kultury TPWB wystawiło spektakl zatytułowany „Zaniósł na krzyż nasze grzechy.” Misterium wielkanocne miało nowoczesną formę i nawiązywało do współczesnych problemów  głownie młodzieży. Potem emocji było jeszcze więcej bo jurorzy konkursu „Moja Palma Wielkanocna 2017” ogłosili wyniki. A komisja miała z czego wybierać bo do konkursu zgłoszono aż 157 palm z pięciu powiatów naszego województwa. Była tez jedna palma z województwa lubelskiego.

 

W pierwszej kategorii wiekowej (5-12 lat) najpiękniejszą palme przygotowała Aleksandra Młynarska z Nowej Sarzyny. Drugie miejsce zajęła palma Oliwii Paleń z Przędzela, a trzecie Aleksandry Zarzyckiej z Tarnogóry. Wyróżnienie pierwszego stopnia otrzymał Krzysztof Tomaszewski z Bielin, drugiego stopnia Tomasz Barwa z Kurzyny i trzeciego stopnia Wojciech Sajdak z Bielin.

 

W drugiej kategorii wiekowej (13-18 lat) pierwsze miejsce zajął Wojciech Drabik z Wólki Tanewskiej. Drugie zdobyła Paulina Kruk z Rudnika nad Sanem, a trzecie Jakub Otto z Ulanowa. Wyróżnienie pierwszego stopnia jurorzy przyznali Patrycji Puskarczyk z Bielińca, drugiego stopnia Mateuszowi Górecznemu z Dąbrówki, a trzeciego stopnia Darii Kawie z Lipin Górnych.

 

W kategorii powyżej 18 lat najlepiej jurorzy ocenili palmę Marii Frączek z Kurzyny. Tuż za nią były kolejno palmy wykonane przez Beatę Moskal z Majdanu Golczańskiego i Krystynę Rogala z Nowego Kamienia. Wyróżnienie pierwszego stopnia otrzymała Zofia Oleksak z Szyperek, drugiego Joanna Mazur ze Stróży, a trzeciego Stanisława Warchoł z Przędzela.

 

Specjalne wyróżnienie przyznała Janina Sagatowska. Statuetki z rąk Pani Senator RP trafiły do Mari Szot z Przędzela, Mateusza Wołoszyna z Bielińca i Huberta Mazura ze Stróży.

 

Konkurs przygotowany przez Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec wsparli Stanisław Garbacz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów, Robert Bednarz Starosta Niżański i Paweł Grzywacz Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Ulanowie.

 

 

 


Ulanowska droga krzyżowa

 

 

 

Droga krzyżowa ulicami miasta Ulanowa przeszła w piątek, tuż przed Niedzielą Męki Pańskiej. Rok temu zainicjowano w Ulanowie to wydarzenie z okazji Roku Miłosierdzia i 400-lecia nadania praw miejskich miastu.

 

Krzyż, który wówczas nieśli strażacy i flisacy, spoczął na stałe na cmentarzu parafialnym.

 

Tym razem, mieszkańcy miasta wyruszyli w drogę z krzyżem, który niosły wszystkie koła parafialne, instytucje i organizacje działające w gminie.

 

Ksiądz proboszcz Kazimierz Żyłka rozpoczął Drogę słowami "rozważając stacje Drogi Krzyżowej przyjmijmy przesłanie  św. Brata Alberta, w którym nawołuje abyśmy stawali się dobrzy jak chleb, który dla każdego leży na stole”.

 

Kolejne rozważania stacji, inspirowane myślami świętego, patrona roku czytali przedstawiciele grup a następnie nieśli krzyż do kolejnej stacji.

 

Jednym z najbardziej wzruszających momentów był czas, w którym krzyż na swoje ramiona wzięły dzieci.

 

Oprócz nich, krzyż nieśli ministranci oraz przedstawiciele: Urzędu Miasta, młodzieży, Legionu Maryi, flisaków, szkoły, przedszkola, Wieczoru Uwielbienia, chóru, harcerzy, Róż Różańcowych i strażaków.

 

Nie zabrakło pieśni pasyjnych wykonanych przez Chór Ulanowski, grupę Wieczór Uwielbienia i scholkę dziecięcą.

 

 


 

Gmina ma nowego Skarbnika

 

 

 

Tomasz Siorek został Skarbnikiem Gminy i Miasta Ulanów. Zastąpił na tym stanowisku Alicję Kazanecką, która przeszła na emeryturę.

 

 

Nowego Skarbnika Radni Rady Miejskiej w Ulanowie powołali na wniosek burmistrza w piątek 31 marca.

 

Tomasz Siorek ma 46 lat. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Z wykształcenia jest ekonomistą. W Referacie Finansowym  Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie pracuje od 1998 roku.

 

Na stanowisku Skarbnika zastąpił Alicję Kazanecką, która przeszła na emeryturę po 40 latach pracy w urzędzie.

 

Odchodzącej Skarbnik za długoletnią pracę na rzecz społeczności gminy podziękował burmistrz Stanisław Garbacz oraz Radni Rady Miejskiej w Ulanowie.

 

 

 

 


 

Bractwo Flisackie laureatem nagrody „Przyjazny Brzeg”

 

 

W sobotę 18 marca 2017 r. na Targach Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda w Warszawie Cechmistrz Bractwa Flisackiego Kamil Chmielowski wraz z Cechmistrzem Wtórym Mariuszem Straubem i delegacją flisaków odebrali prestiżową nagrodę „Przyjazny  Brzeg” w kategorii Przedsięwzięcia za ćwierćwiecze popularyzacji tradycji polskiego flisactwa i unikatowe spływy tratwami po polskich rzekach.

 

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) wraz z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki.  Jednym z głównych celów konkursu jest kształtowanie w społecznej świadomości wartości polskich wód i znaczenia właściwego zagospodarowania ich brzegów z myślą o wodniakach.

 

Bractwo Flisackie swoimi działaniami dąży do zwrócenia większej uwagi na potencjał rzek przez społeczność i samorządy lokalne poprzez organizowanie corocznych Flisów Szlakiem Błękitnego Sanu oraz innych uroczystości związanych z wodą. Flisacy z Ulanowa kultywują tradycje sprzed setek lat kiedy to głównym środkiem transportu w Polsce były rzeki. Brzegi rzek w tamtych czasach były zadbane, a koryta rzek w odpowiedni sposób wyregulowane. W większości nadrzecznych miejscowościach były miejsca do zacumowania jednostek rzecznych. Znaczenie rzek w polskim transporcie radykalnie zmalał na początku XX wieku.

 

Infrastruktura rzeczna obecnie nie pozwala na jakikolwiek transport drogą wodną, dlatego Bractwo Flisackie stara się rozwijać nasz region pod względem turystycznym poprzez oferowanie spływów historycznymi galarami ulanowskimi oraz zapraszanie do flotylli flisu samorządy lokalne i osoby związane z wodą. Dzięki tym inicjatywom możemy pokazać piękno naszych rzek od strony wody, a dodatkowo zwrócić uwagę na historyczny aspekt naszej kultury. Kolejną kwestią związaną z promocją naszego regionu i rzek są rozpoczęte procedury wpisu Flisackich tradycji w Ulanowie na Światową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

 

150 członków stowarzyszenia od 25 lat poświęca swój wolny czas na budowanie dobrego wizerunku naszego regionu z wielkim potencjałem turystycznym w kraju i za granicą podczas różnych wydarzeń, imprez i targów. A już od kwietnia rozpoczyna się kolejny sezon spływów galarami na który flisacy z Bractwa Flisackiego  serdecznie zapraszają.

 

 

 


 

Przeżyli razem pół wieku i więcej…

 

 

 

 

 

 

Piękne święto w naszej gminie miało miejsce w czwartek 23 lutego. Z okazji 50-tego jubileuszu małżeństwa Prezydent RP odznaczył 29 par. Ale są też małżonkowie z 55-letnim i 60-letnim stażem!

 

Złoty jubileusz obchodziły pary małżeńskie z całej gminy. Jubilaci zostali uhonorowani medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. W imieniu Prezydenta RP medalami odznaczyła małżonków senator Janina Sagatowska. W uroczystościach wziął udział również Starosta Niżański Robert Bednarz, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Magdalena Hasiak – Sekretarz Gminy, Edward Małek – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Zofia Bronkiewicz – Wiceprzewodnicząca.

 

Pamiątkowe dyplomy z rąk burmistrza otrzymało też 5 par świętujących szmaragdowe gody i 7 par z 60-letnim stażem.

 

Jubileusz uświetnił występ wokalistów z Gminnego Centrum Kultury: Agnieszki Kamińskiej i Dariusza Banasia.

 

Były też życzenia, kwiaty, tort, prezenty oraz toast wzniesiony lampką szampana.

 

Pary odznaczone medalem za długoletnie pożycie małżeńskie:

Janina i Henryk Bąk, Anna i Julian Bryła, Joanna i Jan Czuchajda, Waleria i Kazimierz Gumiela, Zofia i Władysław Jamróz, Sabina i Jan Kania, Eugenia i Wojciech Kuszaj, Stanisława i Józef Łukaszczyk, Franciszka i Stanisław Łyko, Krystyna i Józef Piwowar, Maria i Roman Rzekęć, Maria i Stanisław Siembida, Irena i Zbigniew Siudak, Jadwiga i Kazimierz Skalni, Franciszka i Alojzy Sobiło, Mieczysława i Józef Sobiło, Stanisława i Władysław Węglińscy, Janina i Edward Bieńko, Władysława i Marian Chwiej, Genowefa i Mieczysław Gach, Stanisława i Stanisław Grząśko, Leopolda i Jan Krawiec, Janina i Piotr Nalepa, Regina i Ryszard Oleksiak, Mieczysława i Stanisław Pałka, Karolina i Józef Sprysak, Czesława i Edward Szempruch, Zofia i Eugeniusz Wojtowicz, Leokadia i Edward Wójtowicz

 

Pary świętujące szmaragdowe gody, 55 –lecie małżeństwa:

Alina i Eugeniusz Gontarz, Zofia i Czesław Kida, Bronisława i Hieronim Oleksak, Julia i Stanisław Pałka, Janina i Jan Żak