2017-11-20     Anatola, Edyty, Rafała     "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown    

 Pod znakiem Orła Białego

 

Narodowy Dzień Niepodległości miał w tym roku dla Ulanowa szczególny charakter. W czasie gdy mieszkańcy wspólnie śpiewali patriotyczne pieśni na Plantach, w Pałacu Prezydenckim mistrz Andrzej Pityński odbierał z rąk Prezydenta RP najwyższe odznaczenie Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Order Orła Białego, czyli najstarsze i najważniejsze polskie odznaczenie Prezydent Andrzej Duda nadał w tym roku trzem wybitnym osobowościom: aktorowi Franciszkowi Pieczce, ks. Bernardowi Czerneckiemu i mistrzowi Andrzejowi Pityńskiemu, pochodzącemu z Ulanowa rzeźbiarzowi.

 

Mówiąc o dokonaniach naszego rodaka Prezydent Andrzej Duda powiedział, że jest on "symbolem polskiej emigracji, która przechowywała dla nas skarb polskiej kultury". W uroczystościach w Pałacu Prezydenckim uczestniczył Stanisław Garbacz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów i dlatego wyjątkowo nie obchodził Narodowego Dnia Niepodległości wspólnie z mieszkańcami. Zastąpiła go Magdalena Hasiak Sekretarz Gminy Ulanów.

 

A świętowanie tradycyjnie rozpoczęło się od uroczystej Mszy Św. odprawionej w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym.

 

Z kościoła w uroczystym pochodzie mieszkańcy w towarzystwie pocztów sztandarowych Bractwa Flisackiego, OSP z Wólki Tanewskiej i Ulanowa oraz Publicznej Szkoły Podstawowej udali się do budynku magistratu. Tam pod Tarczą Honoru autorstwa Andrzej Pityńskiego złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Z prelekcją na temat odzyskania niepodległości w 1918 roku i związku tej daty z Ulanowem wystąpił Mieczysław Wójcik kustosz Muzeum Flisactwa Polskiego. Był też koncert Chóru Ulanowskiego i recytacja w wykonaniu Marii Sałęgi.

 

Dalsze świętowanie przeniosło się na Planty obok fontanny miejskiej. Tam przy ognisku mieszkańcy śpiewali pieśni patriotyczne. A pomagał im w tym Chór Ulanowski, harcerze z 9 WDH „Eldorado” z Ulanowa, scholka parafialna i młodzież z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie. Ci, których za mało rozgrzała patriotyczna atmosfera mogli liczyć na gorący bigos wprost z wojskowej kuchni polowej oraz kubek gorącej kawy zbożowej.

 

 


Nowy sprzęt dla straży

 

 

O wysokiej klasy sprzęt hydrauliczny wzbogaciła się jednostka OSP z Bielin. Strażacy z Ulanowa dostali nową pilarkę spalinową.

 

 

Agregat, nożyce, rozpieracz ramieniowy i dwa rozpieracze kolumnowe firmy LUKAS otrzymali strażacy z Bielin. To profesjonalny zestaw narzędzi hydraulicznych przeznaczony do ratownictwa drogowego dlatego jego cena nie jest mała. Ten, który trafił do Bielin kosztował ponad 44 tys. zł. Cześć pieniędzy strażacy wygospodarowali z własnego budżetu. 22 tys. zł strażakom dołożyła Gmina Ulanów. Resztę pieniędzy pozyskano z dotacji od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu i Nadleśnictwa Rudnik.

 

Strażacy zdecydowali się na zakup sprzętu bo jednostka przygotowuje się do wstąpienia do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. A system stawia wysokie wymagania pod względem poziomu wyszkolenia ratowników, łączności i wyposażenia w profesjonalny sprzęt.

 

Zestaw narzędzi strażakom przekazał burmistrz Stanisław Garbacz we wtorek 7 listopada. W przekazaniu wzięli udział także: bryg. mgr inż. Krzysztof Skrzypek Komendant Powiatowy PSP w Nisku, Kamil Kalinka Dyrektor WORD w Tarnobrzegu, Ireneusz Hołodniak Nadleśniczy Nadleśnictwa Rudnik, Robert Bednarz Starosta Niżański, Edward Małek Przewodniczący Rady Miejskiej, Magdalena Hasiak Sekretarz Gminy, Zbigniewa Brzozowski Gminny Komendant OSP.

 

Nowy sprzęt dostali też strażacy z Ulanowa. Kamil Kalinka Dyrektor WORD przekazał im pilarkę spalinową.

 

 

 


 

Projekt Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

 


 

 

 


 

 


 

Zyskali patrona, halę sportową i boisko

 

 

Patronem Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Tanewskiej został Kazimierz Rup. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej miało miejsce 16 października. Także tego dnia oddano do użytku halę sportową i boisko wielofunkcyjne.

 

 

To było prawdziwe święto dla społeczności szkolnej w Wólce Tanewskiej. Ale i powody do świętowania nie były błahe. Szkoła zyskała wspaniałego patrona: nauczyciela, organizatora tajnych kompletów, wieloletniego dyrektora i budowniczego szkoły – Kazimierza Rupa. Pamiątkową tablicę odsłoniły na frontonie budynku córki patrona: Zofia Janiak i Barbara Rup-Wróblewska.

Ale nie tylko patrona zyskała podstawówka w Wólce Tanewskiej. Podczas uroczystości została oddana do użytku nowa hala sportowa o powierzchni 12 na 24 metry. Koszt jej budowy to blisko 900 tys. zł. Gmina uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w wysokości 679 tys. zł.

Na placu szkolnym zostało oddane do użytku nowe boisko wielofunkcyjne. Bliźniacze powstało przy szkole w Dąbrówce. Te inwestycje kosztowały ponad 500 tys. zł ale i tu gmina postarała się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 260 tys. zł.

Dodatkowo budynek szkoły przeszedł proces termomodernizacji: docieplono ściany, wymieniono stolarkę okienną i zmieniono źródła oświetlenia oraz oprawy. Koszt tej inwestycji to ponad 300 tys. zł, ale gmina uzyskała dotację z RPO WP w wysokości 256 tys. zł.

W poniedziałkowym święcie szkoły wziął udział wiceminister sportu Jarosław Stawiarski, posłowie Mieczysław Miazga i Rafał Weber, Starosta Niżański Robert Bednarz, burmistrz Stanisław Garbacz oraz samorządowcy i mieszkańcy naszej gminy.

 

 

 


 

Ćwiczenia w zakładzie drzewnym

 

Osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy ćwiczyło wraz ze strażakami z JRG Nisko. Akcja miała miejsce 29 września na terenie zakładu JAWOR w Ulanowie.

 

 

W ćwiczeniach zgrywających brały udział jednostki OSP z Ulanowa, Kurzyny Średniej, Wólki Tanewskiej, Dąbrowicy, Bielin, Glinianki, Bielińca i Bukowiny. Ochotnicy ćwiczyli wraz ze strażakami z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nisku.

Strażacy gasili pożar hali, silosu, ćwiczyli ewakuację pracowników a nawet pomoc poszkodowanym z wypadku drogowym.


Ćwiczenia wspólnie z Burmistrzem Gminy i Miasta Ulanów zorganizowała Państwowa Komenda Straży Pożarnej w Nisku. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla zakładu JAWOR w Ulanowie za pomoc i udostepnienie zakładu.

 

 

 


 

Lepszy dojazd do zakładów

 

Ulica Lipnik w Ulanowie zmieniła się nie do poznania. Zamiast zaniedbanej gruntowej drogi jest wygodna, asfaltowa jezdnia.

 

Ulica Lipnik była drogą powiatową do września ubiegłego roku. Wtedy to Gmina Ulanów przejęła od Powiatu Niżańskiego nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem pod drogi gminne. Urząd od razu podjął działania, by inwestycja trafiła do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dzięki temu udało się zdobyć z budżetu państwa dofinansowanie na remont w wysokości ponad 350 tys. zł. Blisko 180 tys. zł do inwestycji dołożył Powiat Niżański. Całość kosztowała trochę ponad 700 tys. zł.


Inwestycję wykonało konsorcjum PBI Infrastruktura i PBI WMB. Na 700 metrowym odcinku położono asfalt o szerokości 5 m i chodniki, utworzono miejsca postojowe, zatokę autobusową oraz wyniesione przejście dla pieszych.


Przy okazji Gmina z własnych środków wykonała przebudowę drogi gminnej o długości 157 m i szerokości 3,5 m.

Nowo wyremontowaną drogę do użytku oddano w piątek 29 września. W uroczystości uczestniczył Stanisław Garbacz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów, Robert Bednarz Starosta Niżański, Karol Wołoszyn Radny Rady Powiatu Niżańskiego, Zofia Bronkiewicz Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Ulanowie, Ryszard Hałada Prezes PBI Infrastruktura, Łukasz Machowski kierownik robót, pracownicy UGiM w Ulanowie oraz przedsiębiorcy posiadający firmy przy ul. Lipnik.

 


 

Gmina i Miasto Ulanów oraz Flisacy z Bractwa Flisackiego serdecznie zapraszają!

 

Kliknij na obrazek, aby obejrzeć film.


 

PCPR W NISKU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku poszukuje wśród mieszkańców powiatu niżańskiego kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.


W związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się do naszej jednostki rodzin i osób, które mogłyby zaopiekować się dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodziców biologicznych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:


1.      Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
2.   Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.
3.    Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
4.     Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.
5.    Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
6.    Posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7.   Zapewniają odpowiednie warunki bytowe mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a)    rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b)    właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c)    wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
8.    Uzyskają pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
9.    Odbędą szkolenie oraz uzyskają zaświadczenie kwalifikacyjne.


Rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie m.in. w postaci: specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego, pomocy pieniężnej przyznawanej w drodze decyzji administracyjnej, szkoleń oraz pomocy w procesie usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych.
Szczegółowych informacji na temat tworzenia rodzin zastępczych udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7, pokój nr 5 tel. 15 841 63 68.
 


 

Stypendia dla najzdolniejszych

 

Najbardziej wyróżniający się uczniowie odebrali stypendia ufundowane przez Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach.

 

 Tym razem jednak wręczenie stypendiów nie odbyło się tradycyjnie w sali narad magistratu. A to z powodu ilości stypendystów, których mogła pomieścić jedynie sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury.

 


 - Serdecznie gratuluję wam wspaniałych sukcesów i życzę jeszcze wspanialszych osiągnięć w przyszłości – mówił do młodych stypendystów burmistrz Stanisław Garbacz.  – A rodzicom winszuję tak niezwykłych pociech.
Burmistrz podziękował również nauczycielom za trud włożony w edukowanie młodych mieszkańców gminy.

 


Stypendia uczniowie szkół z gminy Ulanów odbierali po raz czwarty. W tym roku były to nagrody za osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne, a komisja przyznała je 67 osobom. We wręczaniu stypendiów pomagali burmistrzowi: Edward Małek Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie, Magdalena Hasiak Sekretarz Gminy i Aneta Brzozowska Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół.

 


Przy okazji uroczystości stypendialnej wyprawki szkolne odebrało pięcioro pierwszoklasistów. A to dzięki PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Oddział w Stalowej Woli, która to firma ufundowała wyprawki w ramach akcji „Energetyczny Tornister”. Plecaki najmłodszym uczniom  wręczył zastępca dyrektora stalowolskiego PGE Janusz Małek.