2015-05-25     Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny     "Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, z których największym jest szacunek". Daniel Defoe    

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej II tura.

 

I N F O R M A C J A

OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE informują, że w dniu 24 maja 2015 roku rozpoczynają pracę o godz. 600.

 

Głosowanie trwa od godz. 700  do  godz. 2100.

 

Obwodowe Komisje Wyborcze przypominają o konieczności posiadania dokumentu tożsamości podczas głosowania w dniu 24.05.2015r. w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

INFORMACJA

O SPOSOBIE GŁOSOWANIA
ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU

W WYBORACH
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

 

 

 

 

 

Głosy ważne

 

·         głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „x” (dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata

 

 

Głosy nieważne

 

Przyczyną nieważności głosu jest:

·         oddanie głosu na więcej niż jednego kandydata

·         niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce

 

 

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 

 

 

 


Konkurs dla dzieci z gminy Ulanów

 

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury, Oświaty i Turystyki ogłasza konkurs dla dzieci z gminy Ulanów uczęszczających do klas  I – V. Nagrodą w konkursie jest udział w projekcie „Podróże z Kulturą” (wakacyjne wycieczki) w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015. W projekcie może uczestniczyć 100 dzieci. Wszystkie informacje – w regulaminie konkursu rekrutacyjnego.


 


 

 

Zapraszamy do udziału w dyskusji o rozwoju gminy i miasta Ulanów!

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w roku 2015 przystąpiła do opracowania lokalnej strategii rozwoju dla obszaru powiatu niżańskiego. Przygotowanie tego dokumentu warunkuje pozyskanie środków finansowych w ramach programu LEADER, który jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Powstanie dobrej strategii rozwoju uzależnione jest od dużej aktywności społecznej mieszkańców naszego powiatu. Główne założenia strategii będą powstawały w wyniku konsultacji społecznych prowadzonych na terenie wszystkich gmin powiatu.

 

Państwa pomysły i zaangażowanie wyznaczą przyszłe działania, które wspólnie będziemy realizować ze środków Unii Europejskiej.

 

W związku z przygotowaniem prac nad lokalną strategią rozwoju Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” zaprasza mieszkańców gminy i miasta Ulanów do udziału w warsztatach konsultacyjnych. Wszystkich chętnych, przedsiębiorców, rolników, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ludzi kultury i sportu, społeczników, osoby fizyczne, przedstawicieli samorządu i zainteresowanych rozwojem swoich miejscowości zapraszamy do wpisywania się na listę uczestników warsztatów, które będą się odbywać w ramach spotkań tzw. Zespołów Gminnych.

 

 

Na terenie gminy i miasta Ulanów zapisy do Zespołu Gminnego prowadzi Pani Magdalena Hasiak, Urząd Gminy i Miasta Ulanów, pokój nr 15, tel. 15 876 33 25.

 

 

Zapisy przyjmujemy do 18 maja 2015 roku.

 

Dodatkowych informacji o procesie konsultacji społecznych na terenie powiatu niżańskiego udziela Kierownik Biura LGD Pan Damian Zakrzewski kom. 790 688 622

 

Każdy głos w sprawie sposobu wykorzystania przyszłych środków finansowych Unii Europejskiej będzie dla nas cenną wskazówką do tworzenia planu rozwoju wszystkich miejscowości powiatu niżańskiego.

 

Liczymy na Państwa udział w naszym przedsięwzięciu.


 

Pomóżmy wygrać wspaniały plac zabaw dla naszych dzieci!

 

 

Gmina i Miasto Ulanów bierze udział akcji „Podwórko Nivea.” Dzięki Waszym głosom może powstać przy Zespole Szkół w Ulanowie nowoczesny plac zabaw. Wystarczy, że wejdziecie na stronę www.nivea.pl/podwórko i zagłosujecie na naszą lokalizację. Każdego dnia można oddać jeden głos. Głosowanie trwa od 3 kwietnia do 31 maja i podzielone jest na dwie tury. Z końcem kwietnia poznamy pierwsze 20 zwycięskich lokalizacji, a kolejnych 20 zostanie ogłoszonych z końcem maja. W konkursie bierze udział blisko 1000 gmin i spółdzielni mieszkaniowych.  Dlatego gorąco zachęcamy do głosowania!

 

 

 


 

Gmina pozyskała pieniądze na przebudowę drogi

 

 

Stanisław Garbacz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów odebrał z rąk Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej promesę na dotację w wysokości 230 tys. zł. Pieniądze przyznało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na przebudowę zniszczonej drogi w Kurzynie Wielkiej.

 

 

Chodzi o 1,25 km odcinek pomiędzy Kurzyną-Zarowiem a Kurzyną-Rusinami. To droga tłuczniowa, która została zniszczona w ubiegłym roku podczas majowych ulew. Woda wymyła nawierzchnię i droga wymaga pilnego remontu.

 

Dzięki ministerialnej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych prace ruszą lada moment.

 

- Kosztorys inwestorski położenia na tej drodze asfaltu opiewa na 394 tys. zł – mówi Adam Martyna odpowiedzialny za inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie.  – Spodziewamy się, że po przetargu ta kwota będzie mniejsza. Prace przy przebudowie drogi potrwają najdalej do sierpnia.  

 


 

Sukces zepołu akrobatcznego z Huty Deręgowskiej

 

Grupa akrobatyki gimnastycznej „Akro” z Huty Deręgowskiej zdobyła pierwszą nagrodę w X Przeglądzie Zespołów Tańca Sportowego „Zapasy Taneczne 2015.”

 

Tegoroczny przegląd zespołów tańca sportowego przyniósł sukces tancerkom z Huty Deręgowskiej. Zespół „Akro” tworzą Kasia Grzybowska, Sylwia Góreczna, Gabrysia Maziarz i Ania Maziarz. Zespół działa od 2011 roku przy Domu Ludowym w Hucie Deręgowskiej.

 

W ubiegłym roku podczas niżańskiego konkursu zdobyły wyróżnienie.

 

W tym roku poszło im jeszcze lepiej. W przeglądzie zorganizowanym w Zespole Szkół nr 2 w Nisku rywalizowało 22 zespoły z Podkarpacia. Grupie „Akro” jurorzy przyznali pierwsze miejsce.

 

Kto chce zobaczyć czym dziewczyny z Huty Deręgowskiej zachwyciły jurorów będzie miał okazję już 8 marca w Zespole Szkół w Ulanowie, bo „Akro” wystąpi tam z okazji Dnia Kobiet.

 

 

 

 


Na ścieżkach życia…

 

 

Niezwykłe, bo literackie spotkanie miało miejsce w niedzielę 25 stycznia w Bielinach. Okazją była promocja nowo wydanego tomiku miejscowego poety Józefa Mroczka.

 

 

Józef Mroczek to twórca dobrze znany w swoim środowisku. Od lat 60-tych jest mocno zaangażowany w życie bielińskiej społeczności. Jest autorem wielu opracowań o charakterze religijnym, historycznym i społecznym. Jednak regionalny kronikarz i dokumentalista ma i drugie, liryczne oblicze. Wydany w tym roku tomik poezji jest już trzecim w dorobku autora.

 

Tomik „Na ścieżkach życia – III”, bo taki tytuł nosi najnowsze dzieło Mroczka, został wydany przez Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie. W niedzielę w Domu Strażaka w Bielinach miał miejsce wieczór poezji poświęcony promocji książki. Spotkanie zorganizowali Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów, Dyrektor i Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie i Sołtys Wsi Bieliny.

 

- To wspaniała okazja do podziękowania Panu za naukę piękna i wrażliwości, która płynie ze strof tworzonych przez Pana wierszy, za kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego oraz inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze – powiedział burmistrz Stanisław Garbacz.

 

Podczas wieczorku były występy artystyczne, konkurs recytatorski, a także wspomnienia dotyczące nieżyjących już twórców regionalnych Stanisławy Drzymały i Henryka Gątarza.

 

 


 

 

Odznaczenia dla pracowników urzędu

 

 

Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie Medalami za Długoletnią Służbę.

 

 

 

Prezydent RP odznaczył pracowników urzędu za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Czesław Konecki, Barbara Madej, Halina Młynarska, Urszula Pikuła, Kazimiera Piłat, Teresa Skrzypek i Andrzej Wójcik. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Elżbieta Andrasik, Anna Konior i Adam Martyna.

 

Uroczystość dekoracji odznaczeniami miała miejsce w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 9 grudnia 2014 roku. W imieniu Prezydenta RP medale wręczała Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska.

 

 

 


 


 

 

Urząd Gminy i Miasta Ulanów

ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów

tel. 015 8763041

fax 015 8763053

e-mail : miasto@ulanow.iap.pl, burmistrz@ulanow.iap.pl

NIP: 865-001-17-45

REGON: 000530494

Nr rachunku bankowego: 10943010324000030320000001


 

Godziny pracy urzędu

poniedziałek 730 -1530

wtorek 800 - 1600

środa 730 -1530

czwartek 730 -1530

piątek 730 -15 30