2017-03-28     Anieli, Kasrota, Soni     "Świadomość, że Bóg nas miłuje, winna przynaglać do miłości ludzi, wszystkich ludzi bez wyjątku i bez żadnego podziału na przyjaciół czy wrogów." Jan Paweł II    


Bractwo Flisackie laureatem nagrody „Przyjazny Brzeg”

 

 

W sobotę 18 marca 2017 r. na Targach Sportów Wodnych i Rekreacji Wiatr i Woda w Warszawie Cechmistrz Bractwa Flisackiego Kamil Chmielowski wraz z Cechmistrzem Wtórym Mariuszem Straubem i delegacją flisaków odebrali prestiżową nagrodę „Przyjazny  Brzeg” w kategorii Przedsięwzięcia za ćwierćwiecze popularyzacji tradycji polskiego flisactwa i unikatowe spływy tratwami po polskich rzekach.

 

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) wraz z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami pod Honorowym Patronatem Ministra Sportu i Turystyki.  Jednym z głównych celów konkursu jest kształtowanie w społecznej świadomości wartości polskich wód i znaczenia właściwego zagospodarowania ich brzegów z myślą o wodniakach.

 

Bractwo Flisackie swoimi działaniami dąży do zwrócenia większej uwagi na potencjał rzek przez społeczność i samorządy lokalne poprzez organizowanie corocznych Flisów Szlakiem Błękitnego Sanu oraz innych uroczystości związanych z wodą. Flisacy z Ulanowa kultywują tradycje sprzed setek lat kiedy to głównym środkiem transportu w Polsce były rzeki. Brzegi rzek w tamtych czasach były zadbane, a koryta rzek w odpowiedni sposób wyregulowane. W większości nadrzecznych miejscowościach były miejsca do zacumowania jednostek rzecznych. Znaczenie rzek w polskim transporcie radykalnie zmalał na początku XX wieku.

 

Infrastruktura rzeczna obecnie nie pozwala na jakikolwiek transport drogą wodną, dlatego Bractwo Flisackie stara się rozwijać nasz region pod względem turystycznym poprzez oferowanie spływów historycznymi galarami ulanowskim oraz zapraszanie do flotylli flisu samorządy lokalne i osoby związane z wodą. Dzięki tym inicjatywom możemy pokazać piękno naszych rzek od strony wody, a dodatkowo zwrócić uwagę na historyczny aspekt naszej kultury. Kolejną kwestią związaną z promocją naszego regionu i rzek są rozpoczęte procedury wpisu Flisackich tradycji w Ulanowie na Światową Listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

 

150 członków stowarzyszenia od 25 lat poświęca swój wolny czas na budowanie dobrego wizerunku naszego regionu z wielkim potencjałem turystycznym w kraju i zagranicą podczas różnych wydarzeń, imprez i targów. A już od kwietnia rozpoczyna się kolejny sezon spływów galarami na które flisacy z Bractwa Flisackiego  serdecznie zapraszają.

 

 

 


 

Przeżyli razem pół wieku i więcej…

 

 

 

 

 

 

Piękne święto w naszej gminie miało miejsce w czwartek 23 lutego. Z okazji 50-tego jubileuszu małżeństwa Prezydent RP odznaczył 29 par. Ale są też małżonkowie z 55-letnim i 60-letnim stażem!

 

Złoty jubileusz obchodziły pary małżeńskie z całej gminy. Jubilaci zostali uhonorowani medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanymi przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. W imieniu Prezydenta RP medalami odznaczyła małżonków senator Janina Sagatowska. W uroczystościach wziął udział również Starosta Niżański Robert Bednarz, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz, Magdalena Hasiak – Sekretarz Gminy, Edward Małek – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Zofia Bronkiewicz – Wiceprzewodnicząca.

 

Pamiątkowe dyplomy z rąk burmistrza otrzymało też 5 par świętujących szmaragdowe gody i 7 par z 60-letnim stażem.

 

Jubileusz uświetnił występ wokalistów z Gminnego Centrum Kultury: Agnieszki Kamińskiej i Dariusza Banasia.

 

Były też życzenia, kwiaty, tort, prezenty oraz toast wzniesiony lampką szampana.

 

Pary odznaczone medalem za długoletnie pożycie małżeńskie:

Janina i Henryk Bąk, Anna i Julian Bryła, Joanna i Jan Czuchajda, Waleria i Kazimierz Gumiela, Zofia i Władysław Jamróz, Sabina i Jan Kania, Eugenia i Wojciech Kuszaj, Stanisława i Józef Łukaszczyk, Franciszka i Stanisław Łyko, Krystyna i Józef Piwowar, Maria i Roman Rzekęć, Maria i Stanisław Siembida, Irena i Zbigniew Siudak, Jadwiga i Kazimierz Skalni, Franciszka i Alojzy Sobiło, Mieczysława i Józef Sobiło, Stanisława i Władysław Węglińscy, Janina i Edward Bieńko, Władysława i Marian Chwiej, Genowefa i Mieczysław Gach, Stanisława i Stanisław Grząśko, Leopolda i Jan Krawiec, Janina i Piotr Nalepa, Regina i Ryszard Oleksiak, Mieczysława i Stanisław Pałka, Karolina i Józef Sprysak, Czesława i Edward Szempruch, Zofia i Eugeniusz Wojtowicz, Leokadia i Edward Wójtowicz

 

Pary świętujące szmaragdowe gody, 55 –lecie małżeństwa:

Alina i Eugeniusz Gontarz, Zofia i Czesław Kida, Bronisława i Hieronim Oleksak, Julia i Stanisław Pałka, Janina i Jan Żak

 

Pary uhonorowane z okazji 60-lecia małżeństwa:

Anna i Zygmunt Boryccy, Agnieszka i Władysław Grab, Honorata i Franciszek Koluch, Franciszka i Stanisław Olak, Emilia i Stanisław Pikuła, Stanisława i Leszek Tofilscy, Maria i Stefan Wójtowicz

 

 

 

 


 

Informacja

 

Uprzejmie informuje się, że w związku z corocznie organizowanym „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym” prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Nisku udzielają bezpłatnej informacji oraz porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwami.

Informacje i stosowną pomoc można uzyskać w dniach 20 – 26 lutego 2017r.w godzinach 8:00 – 15:00 w miejscowej prokuraturze.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów

Stanisław Garbacz

 


 

W muzeum o losach ulanowskich Żydów

 

 

Ulanów włączył się w obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu.

 

 

Inicjatorem i głównym organizatorem  podkarpackich obchodów Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu jest prof. Wacław Wierzbieniec, kierownik Zakładu Historii i Kultury Żydów Instytutu Historii  Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

W tym roku to była już dziewiąta edycja tego wydarzenia, a wzięło w nim udział ponad trzydzieści miast. W Ulanowie z inicjatywy burmistrza Stanisława Garbacza martyrologię Żydów wspominano w Muzeum Flisactwa Polskiego.

 

We wtorek 24 stycznia o godz. 18.00 rozpoczęło się spotkanie poświęcone losom ulanowskich Żydów. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć wystawę „Sztetl Ulanów” przygotowaną przez Annę Pucko, a w wielokulturowy nastrój dawnych lat miasteczka wprowadziła wszystkich prezentacja multimedialna. O historii ulanowskich Żydów opowiadał Pan Janusz Dąbek, kustosz Muzeum Historycznego Miasta Ulanów, prezes fundacji „Dziedzictwo” i pracownik Urzędu Gminy i Miasta Ulanów.

 

Relacja wideo ze spotkania dostępna jest na Facebooku, na profilu „Żywot człowieka w gm. Ulanów.”

 

 


 

Piknik na lodowisku

 

 

W niedzielę 22 stycznia mieszkańcy naszej gminy bawili się podczas zimowego pikniku na lodowisku.

 

Zabawa ruszyła o godzi. 13. Nie brakowało atrakcji, głownie dla najmłodszych.

 

Konkursy, wyścigi, lepienie bałwanów czy jazda na saniach w zimowym kuligu to tylko część niedzielnych zabaw.

 

A te przygotował sklep Sewilla i Delikatesy Premium przy wsparciu Urzędu Gminy i Miasta oraz Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ulanowie.

 

Lodowisko funkcjonuje przy ul. Tanewskiej. Zapraszamy!

 

 

 

 


 


 

 

Ogłoszenie o naborze uczestników

 

Gmina i Miasto Ulanów informuje, że zamierza przystąpić do Projektu
pn.: „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY I MIASTA ULANÓW” realizowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE.

Projekt będzie polegał na budowie instalacji:

  • kolektorów słonecznych
  • instalacji fotowoltaicznych
  • kotłów na biomasę

Od dnia  16 stycznia 2017r. można składać ankiety wraz z deklaracjami uczestnictwa w realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy i Miasta Ulanów”.

 

Ankiety oraz deklaracje uczestnictwa udostępnione zostaną potencjalnym zainteresowanym:

- w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów,

- na spotkaniach informacyjnych w poszczególnych miejscowościach,

- do pobrania ze strony internetowej Gminy i Miasta Ulanów.

 

Wypełnione i podpisane deklaracje uczestnictwa wraz z ankietami należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów, ul. Rynek 5, pokój nr 7, w terminie do dnia  30 stycznia 2017r. Dokumenty można składać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną.

 

Szczegółowe warunki prowadzenia naboru uczestników (Partnerów) określone zostały w informacjach zawartych w treści deklaracji i ankiet oraz w regulaminie doboru uczestników projektu.

 

Harmonogram spotkań informacyjnych dla mieszkańców gminy i miasta Ulanów:

 

15 stycznia 2017r. /niedziela/

1.       Huta Deręgowska – Świetlica Wiejska, godz. 11.45

2.       Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Kurzyna Mała – Szkoła Podstawowa w Kurzynie Średniej, godz. 12.30

3.       Bieliny, Bukowina, Wólka Bielińska – Szkoła Podstawowa w Bielinach, godz. 14.30

4.       Dąbrówka, Borki – Świetlica Wiejska w Dąbrówce, godz. 16.30

 

22 stycznia 2017r. /niedziela/

1.       Bieliniec – Wiejski Dom kultury, godz. 9.40

2.       Glinianka – Dom Ludowy, godz. 10.50

3.       Wólka Tanewska – Szkoła Podstawowa, godz. 12.10

4.       Ulanów – Gminne Centrum Kultury, godz. 13.45

5.       Dąbrowica – Remiza strażacka, godz. 15.10

 

 


Dokumenty do pobrania:

 

1.     Ankieta doboru instalacji

 

2.     Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 

3.     Umowa użyczenia

                 

        Regulamin naboru wniosków

 

         Fotowoltaika w Gminie Ulanów - pytania i odpowiedzi

 

 

Prezentacja "Instalacje OZE w gminie Ulanów"


 

Bożonarodzeniowo w Gminie Ulanów

 

 

Święta Bożego Narodzenia już za nami. Ale świąteczny nastrój jeszcze nie minął. Przed nami jeszcze kolędowanie w Zespole Szkół w Ulanowie i Domu Ludowym w Hucie Deręgowskiej.

 

 

Za nami już świąteczne spotkanie seniorów w Bielinach. Już po raz 10 wigilię w Domu Strażaka zorganizowali Publiczna Szkoła Podstawowa, Sołtys z radą Sołecką i Przewodniczący Rady Miejskiej. Seniorzy nie tylko podzielili się opłatkiem, ale też wysłuchali koncertu Chóru Męskiego i obejrzeli jasełka w wykonaniu uczniów PSP.

 

Jasełka gromko oklaskiwali także mieszkańcy Wólki Tanewskiej. Bożonarodzeniowe przedstawienie wystawili młodzi aktorzy z miejscowej Publicznej Szkoły Podstawowej w święto Trzech Króli.

 

Natomiast w sobotę 7 stycznia spotkali się mieszkańcy Wólki Bielińskiej. Była wigilia, kolędy i życzenia.

 

Świątecznie podsumowało miniony rok Gminne Centrum Kultury w Ulanowie. 8 stycznia w Koncercie Kolęd i Pastorałek zaprezentowały się dzieci i młodzież z kółek zainteresowań, Chór Ulanowski, Kapela Flisacka i Kwartet Wokalny działający przy GCK.

 

Przed nami jeszcze Koncert Kolęd 2017 „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś” w Zespole Szkół w Ulanowie. Koncert rozpocznie się 15 stycznia o godz. 16, a wystąpią uczniowie ZS i zespoły taneczne z Gminnego Centrum Kultury. Tego samego dnia będzie też można obejrzeć bożonarodzeniowe jasełka w Domu Ludowym w Hucie Deręgowskiej. Początek widowiska o godz. 10.30.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Święci na jubileusz TPWB

 

Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec ma już 10 lat. Z okazji jubileuszu wydało niezwykły album: „Relikwie Świętych w Sanktuarium Świętego Wojciecha w Bielinach.”

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Wsi Bieliniec powstało w 2006 z inicjatywy Wacława Piędla, nauczyciela Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Stowarzyszenie skupia mieszkańców Bielińca chcących aktywnie działać na rzecz wioski. I od 10 lat świetnie się to udaje. TPWB corocznie organizuje Turniej Sołtysów, Konkurs Palm Wielkanocnych,  Misterium Męki Pańskiej czy jasełka. W każdym roku przedstawienia mają inny, zaskakujący scenariusz i niezmiennie gromadzą pełną widownię w Wiejskim Domu Kultury.

 

Stowarzyszenie organizowało także spotkania z nieżyjącą już miejscową poetką Stanisławą Drzymałą. Artystka napisała ponad 400 wierszy, a trzy tomiki jej poezji ukazały się dzięki staraniom TPWB.

 

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich działającego pod auspicjami stowarzyszenia co roku biorą udział w konkursach wieńców dożynkowych. Są też świetnymi kucharkami. Ich pierogi z soczewicą cieszą się w okolicy niezwykłą sławą, w pełni zasłużoną, co potwierdził Minister Rolnictwa przyznając bielinieckim pierogom w 2012 roku nagrodę Perły w konkursie Smaki Regionów. To zresztą nie jedyna Perła zdobyta przez TPWB. Na ministerialną listę trafił też mający niezwykłe właściwości miód faceliowy.

 

Zżycie mieszkańców wioski owocuje nie tylko udanymi inicjatywami kulturalnymi. Kiedy w 2007 roku spłoną dom dziewięcioosobowej, wielopokoleniowej rodziny sąsiedzi natychmiast ruszyli z pomocą. Dzięki solidarności mieszkańców i działaniom TPWB już rok później rodzina mogła wprowadzić się do nowego domu. Stowarzyszenie prowadziło też zbiórki pieniędzy na leczenie i rehabilitację dzieci z terenu ulanowskiej gminy.

 

Z okazji 10-lecia działalności TPWB wydało niezwykłą publikację. „Relikwie Świętych w Sanktuarium Świętego Wojciecha w Bielinach” to album prezentujący ponad 100 relikwii zgromadzonych w bielinieckiej świątyni. A są wśród nich relikwie św. Wojciecha, św. Jana Pawła II, św. Faustyny, księdza Jerzego Popiełuszki czy św. Barbary. Są tam też informacje dotyczące parafii, sanktuarium, kultu świętych i ich życiorysów. Wydawnictwo kosztowało 20 tys. zł. 15 tys. TPWB otrzymało od Wojewody Podkarpackiego, 5 tys. zł dołożyła Gmina Ulanów.

 


 

Ponownie na Dożynkach Prezydenckich