2019-10-18    

 


 

Wieczór z poezją w Bielinach

 

W niedzielne popołudnie 6 października w Bielinach miało miejsce niezwykłe spotkanie z poezją i sztuką.  Wieczór kultury, który odbył się przy wypełnionej po brzegi sali zorganizowany został w ramach realizowanej przez Stowarzyszenie „Bieliny – wieś nad Sanem” w partnerstwie z Publiczną Szkołą Podstawową w Bielinach inicjatywy „Coś dla ducha”, dofinansowanej z projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018 – 2019”.

 

Podczas uroczystości przedstawiona została wzruszająca inscenizacja słowno-muzyczna ukazująca różne aspekty przyjaźni i miłości oraz odbyła się promocja tomiku wierszy autorstwa Józefa Mroczka „Na ścieżkach życia IV”. Tomik ten jest kontynuacją trzech poprzednio wydanych tomików, a ukazał się dzięki wsparciu finansowemu Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów oraz Stowarzyszenia „Bieliny – wieś nad Sanem”. Wiersze jak mówi sam poeta powstają z potrzeby serca, znajdują się w nich wszystkie kolory tęczy, w których widoczne są odczucia wiary, dobra, miłości, przyjaźni, troski, trochę humoru, ale również cierpienie i smutek. Bo ścieżki życia bywają kręte i trudne.

 

Inspiracją  dla nas do napisania wniosku i podjęcia działań – jak mówi Magdalena Hasiak - koordynatorka projektu była osoba pana Józefa Mroczka i jego wiersze oraz chęć uwrażliwienia naszych mieszkańców i siebie samych na piękno poezji, sztuki, kultury.  Pragniemy złożyć ukłon naszemu poecie w podziękowaniu za jego działalność społeczną, za twórczość, pokazywanie, że mimo przeciwności losu można być aktywnym i czynić naprawdę wiele dobra, Państwu zaś chcemy wyrazić szacunek, za to, że gdy pojawiliście się na ścieżkach życia pana Józefa nie przeszliście obojętnie, ale zatrzymaliście się, podaliście pomocną dłoń, ofiarowaliście swój czas. I dzięki temu sami ubogaciliście się i zyskaliście prawdziwego przyjaciela”. 

 

Wieczór kultury w Bielinach był prawdziwą ucztą dla ducha. Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku, tort i tradycyjne 100 lat dla poety odśpiewane przy lampce szampana dopełniło całości.

 

Gratulacje i  życzenia panu Józefowi złożyli  obecni na uroczystości: Janina Sagatowska Senator Rzeczypospolitej Polskiej, Adam Mach Wicestarosta Powiatu, który przekazał również słowa uznania od Roberta Bednarza Starosty Niżańskiego, Stanisław Garbacz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów, Wacław Piędel Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie, Barbara Sibiga Dyrektor PSP w Bielinach, Mariola Paszek Prezes bielińskiego Stowarzyszenia, Maria Sałęga regionalna poetka z Ulanowa oraz rodzina i przyjaciele.

 

 

 


 

 

Nowoczesna oczyszczalnia już działa

 

Zakończyła się modernizacja oczyszczalni ścieków w Ulanowie. Nowoczesne urządzenia i technologie zapewniają optymalną przepustowość i bezpieczeństwo ekologiczne.

 

 

Inwestycja była konieczna, gdyż istniejąca stacja z trudem radziła sobie z przepustowością. Obecnie użyte rozwiązania pozwalają na oczyszczenie 1400 metrów sześciennych ścieków na dobę, czyli dwa i pół raza więcej niż wcześniej. Oczyszczalnia wyposażona została w automatyczną stację zlewną, nową przepompownię, urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków, cztery ciągi technologiczne oczyszczania, cztery osadniki, komorę stabilizacji tlenowej osadu oraz stację odwadniania, higienizacji i granulacji osadu.

 

Modernizacja oczyszczalni została przeprowadzona w ramach projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy i Miasta Ulanów wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków”. Oprócz oczyszczalni powstała także ponad 20 kilometrowa sieć kanalizacyjna.

 

Całość inwestycji kosztowała 17 mln 600 tys. zł. Blisko 9,5 mln zł udało się pozyskać z dotacji unijnych w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Resztę pieniędzy gmina dołożyła z własnego budżetu.

 

 


 

 

 

 

Wieczór Kultury coraz bliżej…

Inicjatywa „Coś dla ducha” realizowana przez Stowarzyszenie „Bieliny – wieś nad Sanem” w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2018-2019” nabiera realnego kształtu.

Trwają próby inscenizacji słowno-muzycznej oraz warsztaty recytatorskie. Scenariusz spektaklu został wybrany przez uczestników projektu, a jego tematem są ponadczasowe wartości takie jak przyjaźń i miłość.  Próbny egzemplarz tomiku wierszy został zaakceptowany i dany do druku. Najbliższe dni  zapewne spędzimy na szlifowaniu talentów aktorskich, dekoracji sali widowiskowej oraz wypiekach słodkości.

Serdecznie zapraszamy na kulminacyjny punkt naszego projektu czyli Wieczór Kultury w Bielinach.

 

 

 


 

 


 

 


 

Informacja w  sprawie   objęcia terenu całego powiatu niżańskiego  obszarem ochronnym (strefa żółta) w związku ze wzrastającym zagrożeniem afrykańskim pomorem świń

 


 

5000+ dla strażaków

 

Strażacy z jednostek OSP z naszej gminy skorzystają z funduszu uruchomionego przez rząd. Pieniądze druhowie mogą przeznaczyć na zakup materiałów szkoleniowych, ubrań, sprzętu do ćwiczeń czy nawet na organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych i sportowych.

 

Możliwość sięgnięcia po fundusze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji to efekt nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W myśl nowych przepisów rangę ustawową uzyskały nie tylko działania związane z walką z pożarami czy udzielaniem pomocy ofiarom wypadków, ale również te dotyczące szeroko pojętej ochrony i profilaktyki społecznej.

 

A to oznacza nowe możliwości finansowania jednostek OSP. Także dla strażaków z naszej gminy.

 

Dzięki rządowym środkom do naszych jednostek trafi 45 tys. zł - po 5 tys. zł na każdą. We wtorek 17 września prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych podpisali stosowne umowy z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, który przekaże je do Komendy Wojewódzkiej, a ta rozdysponuje pieniądze pozyskane z ministerstwa.

 


 

Strażacka rywalizacja

 

W niedzielę 8 września na płycie boiska w Krzeszowie strażacy z jednostek OSP rywalizowali w X Powiatowych Zawodach Sportowo Pożarniczych. W zmaganiach brały udział także jednostki z naszej gminy.

 

Podczas zawodów rozegrano tradycyjne konkurencje czyli sztafetę pożarniczą i ćwiczenie bojowe. Był też pokaz musztry, ale nie klasyfikowany w punktacji ogólnej.

 

W kategorii drużyn męskich pierwsze miejsce zajęł Krzeszów, a w kategorii kobiecej Jeżowe.

 

W zawodach brały udział także Drużyny OSP z Gminy Ulanów: kobiece z Bielin i Kurzyny oraz męskie z Dąbrowicy i Kurzyny.

 

Bardzo dobrze poszło druhnom z Bielin, które zajęły II miejsce. Ich koleżanki z Kurzyny wywalczyły na podium III miejsce. Męska drużyna z Dąbrowicy zaklasyfikowała się na III miejscu, a druhowie z Kurzyny na VI.

 

W sportowej rywalizacji naszych strażaków wspierali Stanisław Garbacz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów, Wacław Piędel Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie, Zbigniew Brzozowski Gminny Komendant OSP, prezesi jednostek OSP biorących udział w zawodach i liczni mieszkańcy naszej gminy.

 

 


 

Remonty dróg z rządowych pieniędzy

 

Ulanów skorzysta z Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki rządowemu programowi gmina dostanie ponad 1,7 mln zł.

 

Promesy na dotację z rządowego programu samorządowcy z powiatu niżańskiego odebrali 6 września w siedzibie starosty. W spotkaniu uczestniczył Rafał Weber wiceminister infrastruktury i Krzysztof Sopel dyrektor wydziału infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

 

Fundusz Dróg Samorządowych ma się przyczynić do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej a także poprawy i zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.

 

Z programu skorzystają również mieszkańcy naszej gminy. Udało się pozyskać pieniądze na inwestycje w łącznej kwocie 1,78 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na przebudowę ul. Głowackiego, Kazimierza Jagiellończyka i 11 Listopada w Ulanowie. Wyremontowane będą również chodniki przylegające do tych ulic. Pieniądze będą przeznaczone też na przebudowę ulic Słonecznej, Wielkiej i Sportowej w Bielińcu oraz drogi i chodnika w miejscowości Borki.

 


 

Druga edycja Narodowego Czytania w Ulanowie

 

 

Publiczne czytanie lektur zorganizowała go Publiczna Szkoła Podstawowa w Ulanowie we współpracy z Gminnym Centrum Kultury oraz Burmistrzem Gminy i Miasta.

 

- Tym razem czytaliśmy nowele. Razem z nami czytali reprezentanci wszystkich szkół, harcerze, emeryci i przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie gminy oraz nasza poetka Maria Sałęga, która zaprezentowała swoje dwa wiersze. Dzieci z kółka bibliotecznego przygotowały pod opieką Agnieszki Hasiak przedstawienie pt. "Katarynka" - powiedziała Anna Pucko, dyrektor PSP w Ulanowie.

 

Uroczystość otworzył Burmistrz GiM Stanisław Garbacz, który wraz z p. Magdaleną Hasiak, Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Niżańskiego przeczytał fragment wybranej noweli. Tło historyczne czytanych utworów zaprezentował nauczyciel historii ze szkoły w Ulanowie, pan Waldemar Kokoszka, a całość poprowadziła pani pedagog, Irena Serafin. Tegoroczne czytanie zakończyła dyrektor Anna Pucko, podziękowała wszystkim za zaangażowanie i zaprosiła do kolejnej edycji, która już za rok

 

 

 

 


 

Strażackie zmagania