2015-11-28     Jakuba, Stefana, Romy        

Powstało Muzeum Andrzeja Pityńskiego

 

 

Ulanowskie obchody Święta Niepodległości mały w tym roku niezwykły charakter. 11 listopada uczczono pamięć poległych za Ojczyznę, zostało odsłonięte popiersie śp. Burmistrza Andrzeja Bąka i otwarte Muzeum Andrzeja Pityńskiego.

 

Uroczystości rozpoczęły się od mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny. Następnie w uroczystym orszaku mieszkańcy Ulanowa i zaproszeni goście przeszli do budynku Urzędu Gminy i Miasta. Tam pod Tarczą Honoru złożono kwiaty i zapalono znicze.

 

W holu urzędu odsłonięto popiersie św. burmistrza Andrzeja Bąka. Rzeźbę swojego autorstwa podarował miastu obecny podczas uroczystości mistrz Andrzej Pityński.

 

Obchody Święta Niepodległości zakończyło otwarcie Muzeum Andrzeja Pityńskiego. Ekspozycja została umieszczona w replice domu rodzinnego artysty w Ośrodku Rekreacyjno-Sportowym „Błękitny San”. Można tam podziwiać 14 miniatur jego monumentalnych rzeźb, prace węglem, ponad 40 medali oraz canvasy wszystkich jego prac.

 
 
 

 
 Konsultacje Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi

          Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów przedkłada w ramach konsultacji projekt Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Projekt programu umieszczony jest na stronie internetowej Gminy i Miasta Ulanów, w Biuletynie informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie.

          Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu gminy Ulanów do wyrażania opinii i uwag na temat przedstawionego projektu.

          Opinie prosimy przedkładać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie do dnia 18 listopada 2015r. w godzinach pracy Urzędu.

Ulanów, dnia 06 .11.2015r.

Stanisław Garbacz
Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów

 

Projekt Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

 


 

 

ANKIETA

– BADANIE POTRZEB I PROBLEMÓW MIESZKAŃCÓW W RAMACH OPRACOWYWANEJ STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

GMINY i MIASTA ULANÓW

 

Szanowni Państwo,

 

 

 

 

Urząd Gminy i Miasta Ulanów przystąpił do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Ulanów. Niezbędnym elementem planowanych działań w ramach w/w strategii jest zdefiniowanie potrzeb i problemów mieszkańców, do których niniejsza ankieta jest kierowana.

Dzięki Państwa opinii wyrażonych w niniejszym anonimowym badaniu ankietowym Urząd Gminy i Miasta Ulanów będzie mógł trafniej i precyzyjniej dostosować planowane projekty inwestycyjne, bezpośrednio odpowiadając na Państwa potrzeby i wskazane problemy.

W związku z tym proszę o rzetelne wypełnienie niniejszej ankiety.

 

 

Stanisław Garbacz    

Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów

 

 

Ankieta – badanie potrzeb i problemów mieszkańców w ramach opracowywanej strategii rozwoju lokalnego gminy i miasta Ulanów

 

 


 

„PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

DLA GMINY i MIASTA ULANÓW”

 

http://img.iap.pl/s/132/201053/Edytor/Image/2000px-POL_Ulanow_COA_svg.png

 

Szanowni Państwo,

Gmina i Miasto Ulanów planując pozyskanie środków unijnych na realizację projektów wpisujących się w gospodarkę niskoemisyjną, przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Opracowywany plan stanowi kluczowy dokument umożliwiający ubieganie się o dotacje na inwestycje z zakresu niskiej emisji, w tym m.in. termomodernizację budynków użyteczności publicznej, modernizację oświetlenia ulicznego, instalację OZE dla podmiotów instytucjonalnych i przedsiębiorstw z terenu gminy i miasta Ulanów. Dodatkowo plan gospodarki niskoemisyjnej stwarza możliwości ubiegania się o dotacje w zakresie dofinansowania zakupu i montażu kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców naszej gminy.

 

Głównym celem podejmowanej gospodarki niskoemisyjnej jest rozwój gospodarczy gminy, w tym zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych zgodnie ze zrównoważonym rozwojem, czyli wzrost gospodarczy bez negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Bezpośrednim celem opracowywanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest określenie zadań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno – energetycznego na obszarze administracyjnym Gminy i Miasta Ulanów. Cele szczegółowe projektu obejmują:

 

- redukcję emisji gazów cieplarnianych na terenie gminy;

- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

- redukcję zużycia energii finalnej, co zostanie osiągnięte poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynków;

- poprawę jakości powietrza, prowadząc do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu.

 

Pierwszym etapem opracowywanego PGN jest przygotowanie  bazy danych emisji CO2 (dwutlenku węgla) na terenie gminy. W tym celu zostanie przeprowadzone badanie ankietowe. Badanie kierowane jest do wszystkich mieszkańców gminy, a także podmiotów instytucjonalnych. W związku z tym, prosimy o wypełnienie ankiet rozprowadzanych przez sołtysów, radnych lub wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy i Miasta Ulanów w Państwa sołectwach lub wypełnienie ich w wersji elektronicznej:

 

Link do elektronicznej wersji ankiety dla mieszkańców:

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW

 

 

Link do elektronicznej wersji ankiety dla instytucji publicznych - Ankieta za rok bazowy 2009:  

ANKIETA DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH 2009

 

 

 

Link do elektronicznej wersji ankiety dla instytucji publicznych - Ankieta za rok 2014:

ANKIETA DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH 2014

 

 

 

Ankiety w postaci papierowej będą rozprowadzane i zbierane przez sołtysów, radnych lub wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy i Miasta Ulanów. Ankietę można również przekazać do sekretariatu Urzędu Gminy i Miasta Ulanów w wersji papierowej lub elektronicznej (scan ankiety) na adres: miasto@ulanow.iap.pl

Badanie prowadzone będzie do dnia 23.11.2015 r.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Wykonawcą – firmą hIT projekt;  tel. 609 880 901;

hitprojektMH@gmail.com

.               

 

 

 

Stanisław Garbacz    

Burmistrz Miasta i Gminy Ulanów

 

 

 


 

Wieniec już w Pałacu Prezydenckim

 

 

Wieniec dożynkowy z Kurzyny robi zawrotną karierę. We wtorek 6 października trafił do stolicy. Ozdobił Sień Wielką Pałacu Prezydenckiego.

 

A wszystko za sprawą Pani Prezydentowej, która wieniec przygotowany przez stowarzyszenie „Trzy Kurzyny” wypatrzyła na Dożynkach Prezydenckich w Spale. Zanim jednak wieniec trafił do Warszawy przeszedł długą drogę.

 

Najpierw prezentowany był podczas konkursu wieńców dożynkowych w Bielińcu. Potem zajął pierwsze miejsce podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego w Jeżowem. Stamtąd pojechał na Dożynki Województwa Podkarpackiego, gdzie również zachwycił komisję konkursową i został wybrany jako reprezentant Podkarpacia na Dożynki Prezydenckie w Spale. Tam pierwsze miejsce zdobył wieniec ze wsi Budzewo, ale wieniec z Kurzyny bardzo spodobał się żonie prezydenta i Agata Duda poprosiła o przywiezienie wieńca do Warszawy.


We wtorek 6 października wieniec wraz z podkarpacką delegacją pojechał do stolicy. – To był od początku mój faworyt – powiedziała na powitanie Agata Duda. Usprawiedliwiła też nieobecność Prezydenta Andrzeja Dudy, który w tym czasie przebywał na Pomorzu.


Pani Prezydentowa otrzymała od delegacji dary z Podkarpacia, w zamian odwdzięczyła się poczęstunkiem w  Ogrodzie Zimowym oraz możliwością zwiedzania pałacu. – Dziękuję wam, że wnieśliście w te poważne mury tyle radości – dodała na koniec spotkania.

 

 

 


 

Sołtysi konkurowali w Bielińcu

 

 

Wzorem lat ubiegłych także w tym roku odbył się Turniej Sołtysów do którego zgłosiły się następujące miejscowości: Bieliniec, Cholewiana Góra, Wólka Tanewska, Dąbrówka, Borki i  Podwalina.

 

 

Sołtysi musieli pokonać aż czternaście konkurencji, jak  pływanie tratwą, dyktando, rznięcie drewna piłą ręczną, przeciąganie liny, rzeźbienie laski sołtysa, mielenie w żarnach, Kubica Cup, bieliniecka piekarnia,  ,,Łebska ‘’ wieś, rozbijanie balonów, wożenie partnera w taczkach.

 

Najwięcej radości widzowie mieli z rozbijania balonów. Ostatecznie zwyciężyła drużyna z Bielińca, którą prowadził sołtys Aleksander Drzymała, drugie miejsce przypadło Dąbrówce, trzecie Cholewiana Góra,  czwarte Borki, piąte Podwalina i szóste Wólka Tanewska. 

 

W przerwach widzowie mogli degustować potraw regionalnych przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z Bielińca, Krzeszowa, Dąbrówki, Majdanu Golczańskiego i Przędzela.  Odbył się także konkurs kulinarny. Jury pod kierownictwem Katarzyny Woźniak  oceniało m.in. pasztet  fasolowo – jaglany ze śliwką przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Bielinca, wiejski garnek z Przędzela i cukinię faszerowaną kaszą kus Kus. 

 

Jednak największe uznanie zdobył udziec przelatka przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrówki, drugie miejsce zdobyły panie Krzeszowa, trzecie z Bielińca, czwarte z Przędzela i piąte z majdanu Golczańskiego  Sołtysi otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast  panie z KGW sprzęt AGD.  Nagrody wręczali Starosta Niżanski Robert Bednarz, Burmistrz  Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz oraz członkowie jury Katarzyna Wożniak i Grzegorz Węglarz. Na zakończenie turnieju zagrała Kapela Ludowa z Łąki  koło Rzeszowa.

 

Turniej odbył się dzięki: środkom pozyskanym z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Towarzystwu Przyjaciół Wsi Bieliniec i starostwu powiatowemu w Nisku.

 

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Sudoł


 

Jadą z wieńcem do Warszawy

 

 

Wieniec dożynkowy z Kurzyny trafi do Pałacu Prezydenckiego. A to za sprawą Agaty Dudy, która poprosiła stowarzyszenie „Trzy Kurzyny” o przywiezienie wieńca do Warszawy.

 

 

Wieniec dożynkowy przygotowany przez stowarzyszenie „Trzy Kurzyny” reprezentował województwo podkarpackie na Dożynkach Prezydenckich w Spale 12 i 13 września. Wcześniej okazał się bezkonkurencyjny na dożynkach powiatowych w Jeżowem i  wojewódzkich w Rzeszowie. Wprawdzie w Spale nagrodę otrzymał wieniec ze wsi Budzewo, to jednak ten z Kurzyny bardzo spodobał się żonie prezydenta.

 

- Pani Prezydentowa oglądała nasz wieniec kilka razy – mówi Agnieszka Budzyńska, przewodnicząca stowarzyszenia „Trzy Kurzyny.” – Gdy pokazywała go Panu Prezydentowi powiedziała, że to był jej faworyt, a nas zaprosiła do stolicy prosząc o przywiezienie wieńca do Pałacu Prezydenckiego.

 

Kiedy wieniec trafi do Warszawy, tego jeszcze nie wiadomo. Stowarzyszenie termin wizyty u pary prezydenckiej ma ustalić z kancelarią prezydenta. – Bardzo się cieszymy, że nasz  wieniec tak się spodobał – mówi Budzyńska. – W przyszłym roku postaramy się by był jeszcze piękniejszy.

 

 

 


 

W Kurzynie powstał najpiękniejszy wieniec Podkarpacia

 

 

Wieniec dożynkowy z Kurzyny będzie reprezentował województwo podkarpackie na ogólnopolskich Dożynkach Prezydenckich w Spale. Wcześniej wieniec zajął pierwsze miejsce na dożynkach powiatowych i nominację podczas dożynek wojewódzkich.

 

Dożynkowy wieniec to dzieło stowarzyszenia „Trzy Kurzyny.” – Jest w kształcie dwóch koron. Jedna nawiązuje do kopuły bazyliki św. Piotra, a druga do ukoronowania Najświętszej Marii Panny – mówi Agnieszka Budzyńska szefowa stowarzyszenia.

 

Poniżej kopuły dostrzec można promienie wskazujące wszystkie kontynenty. Najbardziej widoczne pałąki giętkie oznaczają trud pracy na roli. Ażurowe elementy ozdobne wykonane ze słomy, zboża i ziół symbolizują radość z zebranych plonów. Wewnątrz wieńca dostrzegamy serce jako symbol Serca Jezusowego, chleb wypieczony z mąki z tegorocznych plonów oraz owoce i warzywa jako podziękowanie Bogu za dary ziemi.

 

Wieniec z Kurzyny pierwszy sukces odniósł 30 sierpnia podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego Jeżowe – 2015. Komisja konkursowa przyznała mu pierwsze miejsce, dzięki czemu pojechał do Rzeszowa na XV Dożynki Województwa Podkarpackiego.

 

Tam rywalizacja była trudniejsza, bo na tegoroczne dożynki zgłoszono aż 155 wieńców z całego Podkarpacia. Wieniec z Kurzyny jednak wpadł w oko komisji konkursowej i zdobył nominację wraz z wieńcami z Parafii Baryczka i Kosynierów z Bieździedzy.

 

Ostatecznie jednak Kapituła zdecydowała, że Podkarpacie na Dożynkach Prezydenckich w Spale będzie reprezentował właśnie wieniec z Kurzyny. Na konkurs w Spale reprezentanci stowarzyszenia  „Trzy Kurzyny” zawiozą wieniec 12 września. Trzymamy kciuki!

 

 

 


 

 

Najzdolniejsi uczniowie odebrali stypendia burmistrza

 

Już po raz drugi najbardziej wyróżniający się uczniowie odebrali stypendia ufundowane przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów. Nagrody zostały przygnane w trzech kategoriach.

 

Uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów było podzielone na dwie tury.

Większość uczniów odebrała wyróżnienia w środę 26 sierpnia, jednak w tym dniu młodzi sportowcy z drużyny „Orlika” rozgrywali mecz i na spotkanie z burmistrzem stawili się na drugi dzień.

 

- Serdecznie gratuluję Wam wspaniałych sukcesów i życzę jeszcze wspanialszych osiągnięć w przyszłości – mówił do młodych stypendystów burmistrz Stanisław Garbacz.  – A rodzicom winszuję tak niezwykłych pociech.

 

Stypendia uczniowie szkół z gminy Ulanów odbierali po raz drugi. W tym roku były to nagrody za osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne, a odebrało je 36 osób.

 

We wręczaniu stypendiów pomagali burmistrzowi: Edward Małek Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie, Magdalena Hasiak Sekretarz Gminy i Aneta Brzozowska Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół.

 

Stypendystom serdecznie gratulujemy!

 

 

  

Zdobądź dotację ZUS

 


 

Uwaga na barszcz Sosnowskiego!

 

 

 Komunikat o szkodliwości barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel)


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie Oddział w Nisku informuje, że na terenie powiatu niżańskiego stwierdzono występowanie roślin barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski Mandel). Roślina ta występuje głównie na terenach wilgotnych, w pobliżu cieków wodnych, kanałów i rowów, oraz na poboczach dróg i przy szlakach turystycznych, na nieużytkach czy odłogach.

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną silnie zachwaszczającą teren, ponadto włoski na liściach i łodygach wytwarzają parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych, powstawanie pęcherzy i trudno gojących się ran. Jego parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Szczególnie podatne są dzieci i osoby cierpiące na alergie.

Barszcz Sosnowskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony roślin nie jest rośliną kwarantannową podlegającą obowiązkowi zwalczania.

W świetle obowiązującego prawa nie ma obecnie możliwości wprowadzenia w kraju obowiązku zwalczania organizmu niekwarantannowego, a tym samym wydawania decyzji administracyjnej nakazującej zwalczanie tej rośliny. Właściciele i użytkownicy gruntów w przypadku stwierdzenia wystąpienia roślin barszczu Sosnowskiego we własnym zakresie winni zadbać o właściwą kulturę rolną nie dopuszczając do zachwaszczenia, wykorzystując przy tym metody agrotechniczne i chemiczne.

 


Szczegółowe informacje na temat biologii, szkodliwości i sposobów zwalczania barszczu Sosnowskiego.


 

Zaproszenie na spotkanie Zespołu Gminnego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" zaprasza wszystkich chętnych do udziału w drugim spotkaniu Zespołu Gminnego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju. Spotkanie odbędzie się dnia 15 lipca 2015 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ulanowie. Wszystkich chcących się zaangażować w dyskusję na temat rozwoju miasta i gminy Ulanów serdecznie zapraszamy.

 


 

 


 

 

Urząd Gminy i Miasta Ulanów

ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów

tel. 015 8763041

fax 015 8763053

e-mail : miasto@ulanow.iap.pl, burmistrz@ulanow.iap.pl

NIP: 865-001-17-45

REGON: 000530494

Nr rachunku bankowego: 10943010324000030320000001


 

Godziny pracy urzędu

poniedziałek 730 -1530

wtorek 800 - 1600

środa 730 -1530

czwartek 730 -1530

piątek 730 -15 30