2015-07-07     Estery, Kiry, Rudolfa        

 

Akcja poboru krwi w Ulanowie!


 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów zapraszają na akcję poboru krwi, która odbędzie się w Ulanowie we wtorek 14 lipca 2015 roku od godz. 9.00.

 

Krwiobus stanie na parkingu przy Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie, ul. Rynek 5.

 

Przed zgłoszeniem się do punktu poboru krwi prosimy zjeść lekki posiłek i zabrać ze sobą dokument tożsamości. Krew mogą oddać wszystkie zdrowe osoby w wieku od 18 do 65 lat.

 

W związku z wakacyjnymi brakami krwi w szpitalach bardzo prosimy o udział w naszej akcji. Twoja krew może uratować ludzkie życie!

 

Żelazne zasady krwiodawcy

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie www.rckk.rzeszow.pl

 


 

 

Zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Flisactwa - Ulanów 2015

 

 


 

 


 

 


 

Gmina pozyskała pieniądze na przebudowę drogi

 

 

Stanisław Garbacz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów odebrał z rąk Małgorzaty Chomycz-Śmigielskiej promesę na dotację w wysokości 230 tys. zł. Pieniądze przyznało Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji na przebudowę zniszczonej drogi w Kurzynie Wielkiej.

 

 

Chodzi o 1,25 km odcinek pomiędzy Kurzyną-Zarowiem a Kurzyną-Rusinami. To droga tłuczniowa, która została zniszczona w ubiegłym roku podczas majowych ulew. Woda wymyła nawierzchnię i droga wymaga pilnego remontu.

 

Dzięki ministerialnej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych prace ruszą lada moment.

 

- Kosztorys inwestorski położenia na tej drodze asfaltu opiewa na 394 tys. zł – mówi Adam Martyna odpowiedzialny za inwestycji w Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie.  – Spodziewamy się, że po przetargu ta kwota będzie mniejsza. Prace przy przebudowie drogi potrwają najdalej do sierpnia.  

 


 

Sukces zepołu akrobatcznego z Huty Deręgowskiej

 

Grupa akrobatyki gimnastycznej „Akro” z Huty Deręgowskiej zdobyła pierwszą nagrodę w X Przeglądzie Zespołów Tańca Sportowego „Zapasy Taneczne 2015.”

 

Tegoroczny przegląd zespołów tańca sportowego przyniósł sukces tancerkom z Huty Deręgowskiej. Zespół „Akro” tworzą Kasia Grzybowska, Sylwia Góreczna, Gabrysia Maziarz i Ania Maziarz. Zespół działa od 2011 roku przy Domu Ludowym w Hucie Deręgowskiej.

 

W ubiegłym roku podczas niżańskiego konkursu zdobyły wyróżnienie.

 

W tym roku poszło im jeszcze lepiej. W przeglądzie zorganizowanym w Zespole Szkół nr 2 w Nisku rywalizowało 22 zespoły z Podkarpacia. Grupie „Akro” jurorzy przyznali pierwsze miejsce.

 

Kto chce zobaczyć czym dziewczyny z Huty Deręgowskiej zachwyciły jurorów będzie miał okazję już 8 marca w Zespole Szkół w Ulanowie, bo „Akro” wystąpi tam z okazji Dnia Kobiet.

 

 

 

 


Na ścieżkach życia…

 

 

Niezwykłe, bo literackie spotkanie miało miejsce w niedzielę 25 stycznia w Bielinach. Okazją była promocja nowo wydanego tomiku miejscowego poety Józefa Mroczka.

 

 

Józef Mroczek to twórca dobrze znany w swoim środowisku. Od lat 60-tych jest mocno zaangażowany w życie bielińskiej społeczności. Jest autorem wielu opracowań o charakterze religijnym, historycznym i społecznym. Jednak regionalny kronikarz i dokumentalista ma i drugie, liryczne oblicze. Wydany w tym roku tomik poezji jest już trzecim w dorobku autora.

 

Tomik „Na ścieżkach życia – III”, bo taki tytuł nosi najnowsze dzieło Mroczka, został wydany przez Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie. W niedzielę w Domu Strażaka w Bielinach miał miejsce wieczór poezji poświęcony promocji książki. Spotkanie zorganizowali Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów, Dyrektor i Nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Bielinach, Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie i Sołtys Wsi Bieliny.

 

- To wspaniała okazja do podziękowania Panu za naukę piękna i wrażliwości, która płynie ze strof tworzonych przez Pana wierszy, za kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego oraz inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze – powiedział burmistrz Stanisław Garbacz.

 

Podczas wieczorku były występy artystyczne, konkurs recytatorski, a także wspomnienia dotyczące nieżyjących już twórców regionalnych Stanisławy Drzymały i Henryka Gątarza.

 

 


 

 

Odznaczenia dla pracowników urzędu

 

 

Prezydent Bronisław Komorowski odznaczył pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie Medalami za Długoletnią Służbę.

 

 

 

Prezydent RP odznaczył pracowników urzędu za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Czesław Konecki, Barbara Madej, Halina Młynarska, Urszula Pikuła, Kazimiera Piłat, Teresa Skrzypek i Andrzej Wójcik. Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczeni zostali: Elżbieta Andrasik, Anna Konior i Adam Martyna.

 

Uroczystość dekoracji odznaczeniami miała miejsce w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 9 grudnia 2014 roku. W imieniu Prezydenta RP medale wręczała Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz-Śmigielska.

 

 

 


 


 

 

Urząd Gminy i Miasta Ulanów

ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów

tel. 015 8763041

fax 015 8763053

e-mail : miasto@ulanow.iap.pl, burmistrz@ulanow.iap.pl

NIP: 865-001-17-45

REGON: 000530494

Nr rachunku bankowego: 10943010324000030320000001


 

Godziny pracy urzędu

poniedziałek 730 -1530

wtorek 800 - 1600

środa 730 -1530

czwartek 730 -1530

piątek 730 -15 30