2020-04-07    


 

 

Koronawirus: informacje i zalecenia

 

 Bezpłatna pomoc psychologiczna on-line dla mieszkańców Gminy Ulanów

   

 


 

 

 


 

KOMUNIKAT W SPRAWIE OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA

 

 

W związku z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, w dniach od 12 do 25 marca 2020 roku funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na terenie całego kraju zostaje czasowo ograniczone.

 

Oznacza to, że w tym okresie, wszystkie szkoły i przedszkole prowadzone przez Gminę i Miasto Ulanów nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

W przedszkolu i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkół.

 

Więcej informacji na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 


 

KOMUNIKATY SZPITALA W NISKU

 


 

 


 


 

PODSUMOWANIE KONSULTACJI - ANKIETA

KONSULTACJE DOTYCZĄCE OFERTY KULTURALNEJ I EDUKACYJNEJ W GMINIE ULANÓW

 

 

W związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi tworzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej w ramach tworzenia nowej oferty kulturowej w Dworze w Bielinach, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w kolejnym badaniu ankietowym. Jesteśmy ciekawi Państwa opinii na temat planowanej oferty kulturalno-edukacyjnej, wypracowanej wspólnie przez różne grupy mieszkańców Gminy Ulanów.

 

Prosimy o wypełnienie tej krótkiej ankiety, która jest anonimowa i pozwoli Państwu na wyrażenie swojej opinii oraz dopracowanie ostatecznego kształtu projektu, którego założenia będą zgodne z Państwa potrzebami.

 

Ankietę w wersji on-line można uzupełnić i wysłać pod poniższym linkiem:

 

https://www.interankiety.pl/i/JNBqzJbL

 

 

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 10.03.2020 r.

 

Ponadto, ankieta w wersji papierowej będzie dostępna w Urzędzie Miasta i Gminy Ulanów, a także rozdawana będzie uczestnikom zaplanowanych w ramach konsultacji społecznych kolejnych spotkań.

 

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury aktywnie weźmiecie Państwo udział w badaniu mającym na celu poznanie Państwa opinii na temat planowanej do wdrożenia w Gminie oferty kulturalno-edukacyjnej.

 

 

 


 

Podstawowe informacje o koronawirusie

 


 


 

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE ROZSZERZENIA OFERTY KULTURALNEJ I EDUKACYJNEJ W GMINIE ULANÓW

WYPEŁNIJ ANKIETĘ, PRZYJDŹ NA SPOTKANIE!

 

 

Gmina i Miasto Ulanów zamierza ubiegać się o dofinansowanie w ramach Programu „KULTURA”, ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Projekt będzie dotyczył przebudowy i remontu Dworu w Bielinach wraz z odnową parku podworskiego oraz stworzenia w nim miejsca kultury poprzez rozszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej w ramach działalności Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie.

 

W związku z powyższym Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów zaprasza na pierwsze spotkania w ramach konsultacji społecznych dotyczących tworzenia oferty kulturalnej i edukacyjnej, która realizowana będzie w zabytkowym Dworze w Bielinach w Gminie Ulanów, które odbędą się w dniu 28.02.2020r. tj. piątek, zgodnie z następującym harmonogramem:

 

a) godz. 13:00 – Wywiady grupowe z reprezentantami samorządów szkolnych – spotkanie odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielinach;

 

b) godz. 15:30 – Wywiady grupowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji i przedsiębiorstw sektora kultury, z osobami kultury    i przemysłu kreatywnego – artyści tworzący kulturę – spotkanie odbędzie się  w Domu Ludowym w Bielinach, ul. Płończyska 1A;

 

c) godz. 18.00 – Spotkanie otwarte z mieszkańcami gminy – spotkanie odbędzie się w Domu Ludowym w Bielinach ul. Płończyska 1A.

 

Celem spotkań będzie omówienie idei i celu konsultacji społecznych, a także podstawowych założeń Programu Kultura, poinformowanie o terminie i możliwych formach udziału mieszkańców w konsultacjach, wypracowanie wstępnych założeń do projektu, dyskusja na temat potrzeb w zakresie oferty kulturalno-edukacyjnej, wypełnienie przez uczestników ankiet papierowych oraz formularzy zgłaszania propozycji działań.

 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy, przedsiębiorców sektora kreatywnego i przedstawicieli sektora społecznego (w tym organizacji pozarządowych) do udziału w spotkaniach i zgłaszania swoich propozycji do projektu.

 

Zwracamy się również do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w badaniu ankietowym. Ankietę w wersji on-line można uzupełnić i wysłać pod poniższym linkiem:

 

https://www.interankiety.pl/i/Za9lY5QA

 

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 04.03.2020 r.

 

Ponadto, ankieta w wersji papierowej oraz formularz zgłaszania propozycji i uwag, dostępne są w Urzędzie Gminy i Miasta w Ulanowie (sekretariat), a także rozdawane będą uczestnikom zaplanowanych w ramach konsultacji społecznych spotkań.

 

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury, aktywnie weźmiecie Państwo udział w badaniu mającym na celu analizę zapotrzebowania na ofertę kulturalną w Gminie i Mieście Ulanów oraz poznanie Państwa oceny stanu aktualnego w tym zakresie.

 

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA PROPOZYCJI I UWAG