2020-05-31    

 

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że wznawiamy bezpośrednią obsługę Interesantów w sprawach prowadzonych przez Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie. Podczas wizyty w urzędzie należy zachować odpowiednie wymogi sanitarne:

 

- OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA,

 

- OBOWIĄZEK DEZYNFEKCJI RĄK,

 

- OBOWIĄZEK ZACHOWANIA BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI,

 

- W JEDNYM POMIESZCZENIU W TYM SAMYM CZASIE MOŻE PRZEBYWAĆ TYLKO 1 OSOBA NA 1 STANOWISKO OBSŁUGI.

 

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o stosowanie się do powyższych zasad.

 

 

Stanisław Garbacz

Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów

 


 

„Szukałem Was, teraz Wy mnie znaleźliście…” – św. Jan Paweł II

 

Pamięci Ojca Świętego

 

 

W setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, wspominamy Jego postać i dziedzictwo. Hołd Papieżowi Polakowi oddał Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów.

 


Na ulanowskim rynku znajduje się pierwszy w Polsce pomnik Jana Pawła II, który został ustawiony poza gruntem kościelnym. Ufundował go i wykonał rodak Ulanowa, rzeźbiarz Andrzej Pityński i przekazał miastu w 1989 roku.

 


W rocznicę 100-lecia urodzin pod ulanowskim pomnikiem Ojca Świętego znicze złożyli Stanisław Garbacz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów, Magdalena Hasiak Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Niżańskiego i Sekretarz Gminy Ulanów oraz Tomasz Siorek Skarbnik Gminy Ulanów.

 


Burmistrz wraz z nauczycielami i uczniami Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Ulanowie uczestniczył również  w uroczystej koncelebrowanej mszy św. odprawionej w kościele parafialnym w Ulanowie. Kazanie wygłosił ks. Tomasz Szostek z Caritas Rudnik nad Sanem. Po mszy uczestnicy nabożeństwa modlili się, śpiewali „Barkę” i wspominali postać św. Jana Pawła II u stóp pomnika.

 


Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystościach upamiętniających naszego wielkiego rodaka.

 

 

 

 

 


 

Świetlica w remizie

 

 

W Wólce Tanewskiej została zmodernizowana świetlica wiejska. A to dzięki dotacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Dotację w wysokości 50 tys. zł. pozyskało Stowarzyszenie Dolina Tanwi z programu PROW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na dostosowanie remizy OSP na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej.

 

W ramach inwestycji na I piętrze remizy powstała sala zebrań, pomieszczenie biurowe, sala ćwiczeń siłowych i pomieszczenie rekreacyjne. Dotacja pozwoliła na zakup wyposażenia do świetlicy: stołu do tenisa, urządzenia do ćwiczeń siłowych (mini atlas) oraz urządzenia do gry w „piłkarzyki”.

 

Zmieniono również sposób ogrzewania z tradycyjnego węglowego (piece kaflowe) na ogrzewanie elektryczne.

 

Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń I piętra w budynku OSP ma na celu integrację mieszkańców wsi. Ze świetlicy będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani.

 

 

 


 

Laptopy dla zdalnych szkół

 

Laptopy do zdalnego nauczania trafiły do naszych szkół. Gmina pozyskała na ten cel 60 tysięcy złotych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

W kwietniu ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła“. Projekt umożliwił samorządom zakup komputerów do szkół ze środków Unii Europejskiej.

 

Gmina i Miasto Ulanów zakupiła 26 laptopów.  - To sprzęt, który ma ułatwić nauczycielom i uczniom naukę na odległość. Projekt pozwolił nam pomóc najbardziej potrzebującym – mówi burmistrz Stanisław Garbacz.

 

 

Laptopy już trafiły do szkół na ternie gminy. Sprzęt najbardziej potrzebującym przekazują dyrektorzy placówek.

 

 

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.