2017-10-18     Hanny, Klementyny, Łukasza     "Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty - małe radości" - Karl Waggerl    

Ćwiczenia w zakładzie drzewnym

 

Osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy ćwiczyło wraz ze strażakami z JRG Nisko. Akcja miała miejsce 29 września na terenie zakładu JAWOR w Ulanowie.

 

 

W ćwiczeniach zgrywających brały udział jednostki OSP z Ulanowa, Kurzyny Średniej, Wólki Tanewskiej, Dąbrowicy, Bielin, Glinianki, Bielińca i Bukowiny. Ochotnicy ćwiczyli wraz ze strażakami z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Nisku.

Strażacy gasili pożar hali, silosu, ćwiczyli ewakuację pracowników a nawet pomoc poszkodowanym z wypadku drogowym.


Ćwiczenia wspólnie z Burmistrzem Gminy i Miasta Ulanów zorganizowała Państwowa Komenda Straży Pożarnej w Nisku. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla zakładu JAWOR w Ulanowie za pomoc i udostepnienie zakładu.

 

 

 


 

Lepszy dojazd do zakładów

 

Ulica Lipnik w Ulanowie zmieniła się nie do poznania. Zamiast zaniedbanej gruntowej drogi jest wygodna, asfaltowa jezdnia.

 

Ulica Lipnik była drogą powiatową do września ubiegłego roku. Wtedy to Gmina Ulanów przejęła od Powiatu Niżańskiego nieruchomości gruntowe z przeznaczeniem pod drogi gminne. Urząd od razu podjął działania, by inwestycja trafiła do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dzięki temu udało się zdobyć z budżetu państwa dofinansowanie na remont w wysokości ponad 350 tys. zł. Blisko 180 tys. zł do inwestycji dołożył Powiat Niżański. Całość kosztowała trochę ponad 700 tys. zł.


Inwestycję wykonało konsorcjum PBI Infrastruktura i PBI WMB. Na 700 metrowym odcinku położono asfalt o szerokości 5 m i chodniki, utworzono miejsca postojowe, zatokę autobusową oraz wyniesione przejście dla pieszych.


Przy okazji Gmina z własnych środków wykonała przebudowę drogi gminnej o długości 157 m i szerokości 3,5 m.

Nowo wyremontowaną drogę do użytku oddano w piątek 29 września. W uroczystości uczestniczył Stanisław Garbacz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów, Robert Bednarz Starosta Niżański, Karol Wołoszyn Radny Rady Powiatu Niżańskiego, Zofia Bronkiewicz Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Ulanowie, Ryszard Hałada Prezes PBI Infrastruktura, Łukasz Machowski kierownik robót, pracownicy UGiM w Ulanowie oraz przedsiębiorcy posiadający firmy przy ul. Lipnik.

 


 

Gmina i Miasto Ulanów oraz Flisacy z Bractwa Flisackiego serdecznie zapraszają!

 

Kliknij na obrazek, aby obejrzeć film.


 

PCPR W NISKU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku poszukuje wśród mieszkańców powiatu niżańskiego kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.


W związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się do naszej jednostki rodzin i osób, które mogłyby zaopiekować się dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodziców biologicznych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:


1.      Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
2.   Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.
3.    Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
4.     Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.
5.    Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
6.    Posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
7.   Zapewniają odpowiednie warunki bytowe mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a)    rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b)    właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c)    wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
8.    Uzyskają pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
9.    Odbędą szkolenie oraz uzyskają zaświadczenie kwalifikacyjne.


Rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie m.in. w postaci: specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego, pomocy pieniężnej przyznawanej w drodze decyzji administracyjnej, szkoleń oraz pomocy w procesie usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych.
Szczegółowych informacji na temat tworzenia rodzin zastępczych udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7, pokój nr 5 tel. 15 841 63 68.
 


 

Stypendia dla najzdolniejszych

 

Najbardziej wyróżniający się uczniowie odebrali stypendia ufundowane przez Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach.

 

 Tym razem jednak wręczenie stypendiów nie odbyło się tradycyjnie w sali narad magistratu. A to z powodu ilości stypendystów, których mogła pomieścić jedynie sala widowiskowa Gminnego Centrum Kultury.

 


 - Serdecznie gratuluję wam wspaniałych sukcesów i życzę jeszcze wspanialszych osiągnięć w przyszłości – mówił do młodych stypendystów burmistrz Stanisław Garbacz.  – A rodzicom winszuję tak niezwykłych pociech.
Burmistrz podziękował również nauczycielom za trud włożony w edukowanie młodych mieszkańców gminy.

 


Stypendia uczniowie szkół z gminy Ulanów odbierali po raz czwarty. W tym roku były to nagrody za osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne, a komisja przyznała je 67 osobom. We wręczaniu stypendiów pomagali burmistrzowi: Edward Małek Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie, Magdalena Hasiak Sekretarz Gminy i Aneta Brzozowska Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół.

 


Przy okazji uroczystości stypendialnej wyprawki szkolne odebrało pięcioro pierwszoklasistów. A to dzięki PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Oddział w Stalowej Woli, która to firma ufundowała wyprawki w ramach akcji „Energetyczny Tornister”. Plecaki najmłodszym uczniom  wręczył zastępca dyrektora stalowolskiego PGE Janusz Małek.

 

 


 


 

Ulanowscy Flisacy na Festiwalu Rzeki Wisły w Toruniu

 


 

Dzieci z Bielin wyplotły dożynkowy wieniec

 

Piękny wieniec dożynkowy można było zobaczyć 15 sierpnia w Sanktuarium Św. Wojciech w Bielinach. To dzieło dzieci biorących udział w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie „Bieliny – Wieś nad Sanem”.

 

Bielińskie stowarzyszenie od 18 czerwca realizuje projekt „Dziedzictwo kulturowe mojego regionu”.


W ramach projektu najmłodsi mieszkańcy wsi dowiedzieli się jak wyplatać wiklinę, zgłębili tajniki garncarstwa w Łążku Gancarskim, poznali flisackie tradycje Ulanowa, a ostatnio nauczyli się wyplatać tradycyjny wieniec dożynkowy.


Ten, który powstał w ramach projektu został poświęcony w Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 15 sierpnia w Sanktuarium Św. Wojciecha w Bielinach.


Wieniec w kształcie krzyża powstawał pod okiem pań ze Stowarzyszenia „Bieliny – wieś nad Sanem”.
Kto ma ochotę zobaczyć efekt tej pracy, będzie miał okazję podczas Dożynek Powiatu Niżańskiego, które będą miały miejsce 20 sierpnia w Jarocinie.


Inicjatywa stowarzyszenia jest realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON-Rozwój i Innowacja”.
  

 

 


 

O żołnierzach wyklętych na Rynku

 

W sobotę 29 lipca wspominaliśmy żołnierzy Armii Krajowej z Ulanowa. Spotkanie przy miejskim Rynku zorganizowali Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów, Światowy Związek Żołnierzy AK Obwód Nisko Stalowa Wola oraz Gminne Centrum Kultury w Ulanowie.

 

W miasteczku w czasie wojny i tuż po niej działało ponad 20 partyzantów Armii Krajowej. O ich walce i powojennych losach przypomnieliśmy podczas lipcowej uroczystości.

 

Data nie jest przypadkowa: 29 lipca 1944 roku do Ulanowa wkroczyła Armia Czerwona przeganiając Niemców za San. Dla żołnierzy podziemia zaczął się nowy, równie tragiczny czas walki, wywózek i prześladowań tym  razem z rąk władz komunistycznych.

 

O losach tych niezwykłych obywateli Ulanowa opowiedział mieszkańcom Mieczysław Wójcik, kustosz Muzeum Flisactwa.

 

Chętni mogli również obejrzeć w kinie plenerowym film „Porytowe Wzgórze”.

 

O oddanie nastroju lat czterdziestych postarała się Grupa Rekonstrukcji Historycznej „WIR” z Biłgoraja, a Gminne Centrum Kultury zadbało o gorącą partyzancką grochówkę i kubek kawy zbożowej.

 


Wśród licznych gości, którzy pojawili się na uroczystościach znalazła się też legenda podziemia narodowego: Maria Mirecka Loryś. Urodzona w Ulanowie działaczka podziemia narodowego w latach 1939-1945, członkini Narodowej Organizacji Wojskowej, Komendantka Główna Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet, członkini ZG Związku Polek w Ameryce oraz dyrektor Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej.

 

Obecni byli również działacze Światowego Związku Żołnierzy AK, samorządowcy, harcerze i rodziny żołnierzy wyklętych.

 

 


 

Rowerem dookoła Polski

 

Radosław Oleksak z Ulanowa objechał Polskę dookoła rowerem. Wyprawa trwała 29 dni, a podróżnik pokonał ponad 4 tysiące kilometrów, promując w czasie jazdy gminę Ulanów.

 

Radosław Oleksak jest sekretarzem stalowowolskiego klubu PTTK „Łazik”. Do wyprawy rowerem dookoła Polski przygotowywał się przez wiele miesięcy. Nie tylko planował szczegółowo trasę, ćwiczył również kondycję – podczas weekendowych wypraw potrafił pokonać dziennie nawet 270 km.

 
Podróż dookoła Polski rozpoczął 1 lipca w Ulanowie.  - Najtrudniejszy był pierwszy tydzień – opowiada.  – We znaki dawała się zmienna pogoda. Trzeba było zwijać mokry namiot, bo nie dało się go wysuszyć. Dwa razy rozwaliłem oponę…

 
Trasa wyprawy wiodła do Jarosławia, potem wzdłuż wschodniej granicy szlakiem Green Velo, dalej Warmia i Mazury. Potem przez Pomorze do zachodnich granic i z powrotem na południe Polski. – W Komańczy spotkałem turystę, który również wybrał się w podróż dookoła Polski, tyle że na piechotę i w przeciwnym kierunku. Powiedział mi, że widział mnie wcześniej w Białowieży – mówi podróżnik.

 
- To wspaniała forma turystyki, polecam każdemu – dodaje. – Zwiedziłem wiele wspaniałych miejsc i zabytków. Byłem w 23 parkach krajobrazowych, 12 parkach narodowych, 14 sanktuariach i wspiąłem się na 8 latarni morskich. Taka forma podróży wymaga dużego zaangażowania, dokładnego zaplanowania. Mi bardzo pomogli moi przyjaciele z klubu PTTK: sprawdzali na bieżąco prognozy pogody, wyszukiwali noclegi.

 
Radosław Oleksak na razie nie planuje kolejnej wyprawy. Mówi, że tegoroczne marzenia spełnił: zima wspiął się na najwyższy punkt w Polsce Rysy. Latem odwiedził 12 województw naszego kraju a także miasta na Słowacji, w Czechach i Niemczech.

 
Więcej o wyprawie Radosława Oleksaka na: facebook.com/radoslawoleksak

 


 


 


 

Ulanów pożegnał flisaków

 

Ulanowscy flisacy wyruszyli tratwą do Gdańska. Od brzegu Sanu odbili w niedzielę 2 lipca podczas Ogólnopolskich Dni Flisactwa Ulanów 2017.

 

 

 

Przez dwa dni bawili się przybyli goście i mieszkańcy gminy Ulanów podczas tegorocznych Ogólnopolskich Dni Flisactwa. Impreza rozpoczęła się w sobotę od artystycznej prezentacji dorobku uczniów szkół z gminy. Było też powitanie flisaków, którzy zakończyli spław z Jarosławia. Po oficjalnym przywitaniu i otwarciu imprezy rozpoczęły się koncerty. A w tym roku publiczność bawiła się w rytmach disco polo. Na początek wystąpił zespół „Team Plus”. Potem koncertowali „D-Bomb”, „Extra Mocni” i „Niper”.

 

Niedzielne świętowanie rozpoczęła uroczysta Msza Święta w intencji flisaków i tegorocznego flisu.  Potem już na scenie ustawionej na stadionie zaprezentowały się zespoły działające przy Gminnym Centrum Kultury. Dla dzieci przygotowano spektakl „Bajkowe Show” a potem koncertował zespół „Verdis”.

 

O godz. 18 na deski stadionowej sceny wkroczył Chór Ulanowski. Koncert chóru to był już element uroczystego pożegnania flisaków wyruszających tratwą na „Flis Rzeki Wisły Ulanów – Gdańsk 2017”. Ulanowiacy przepłyną ponad 700 km trasę tradycyjną tratwą o długości ok 70 metrów. 14 sierpnia zaśrykują tratwę w Toruniu, gdzie wezmą udział w Festiwalu Wisły 2017. Potem wyruszą dalej do Gdańska. Tratwa przy gdańskim żurawiu zacumuje 22 sierpnia.

 

Podczas gdy flisacy płynęli, ci co zostali na brzegu świetnie się bawili. A to za sprawą kabaretu „Antoni Gorgoń GRUCHA” i koncertu Kapeli Flisackiej. Po kapeli przyszedł czas na występ gwiazdy wieczoru czyli zespołu „Łzy”. Był też pokaz sztucznych ogni, a do późnej nocy publiczność bawiła się przy coverach granych przez zespół „Fraglesi”.

 

 


 


Złote pięści Damiana

 

Damian Małek - młody pięściarz z Bukowiny - wywalczył złoty medal w VII Otwartych Gwardyjskich Mistrzostwach Polski w Boksie. To nie jedyny sukces 16-letniego boksera.

 

 

Gwardyjskie Mistrzostwa Polski w Boksie rozegrano w Busku Zdroju 16-18 czerwca. Na ringu stanęło 157 bokserów i bokserek z 40 klubów: 18 kadetek, 14 juniorek, 3 seniorki, 22 młodzików, 44 kadetów, 32 juniorów i 24 seniorów.

 

Do Buska pojechał także Damian Małek z Bukowiny, podopieczny Stal Boxing Team. Startował w kategorii 60 kilogramów (kadet).

 

W półfinałowej walce nasz bokser starł się ze Szczepanem Jasińskim z Global Boxing Tarnów. Damian nie dał przeciwnikowi żadnych szans odsyłając go do narożnika już w pierwszej minucie.

 

W finale walczył z Andrzejem Timofiejczukiem z Hetmana Białystok. I ta walka skończyła się przed czasem, bo trener Hetmana poddał swojego zawodnika po pierwszej rundzie.

 

Pierwsze miejsce na podium wywalczone w Busku Zdroju to nie jedyny sukces Damiana.

 

Młody sportowiec zainteresował się boksem w kwietniu ubiegłego roku. Wtedy to rozpoczął treningi w Stal Boxing Team. Na koncie ma już 12 walk w tym 6 wygranych. Bił się na ringach w Krakowie, Lublinie, Ożarowie, Dębicy, Zamościu, Busku Zdroju i Krośnie. W tym ostatnim zdobył tytuł Mistrza Podkarpacia w kategorii 60 kg kadetów.

 

Damian teraz wyrusza na zgrupowanie kadry Podkarpacia do Lubeni. Będzie się przygotowywał do Mistrzostw Polski Kadetów, które zostaną rozegranie od 8 do 16 lipca w Pułtusku. Trzymamy kciuki!

 

 

 

 

 


 

 

 


Wycieczka w nagrodę dla najlepszych

 

W dniu 21 czerwca 2017 r. odbył się kolejny  wyjazd zorganizowany dla 52 uczniów ze szkół z gminy Ulanów. Tym razem  udali się oni do Kazimierza Dolnego. Wycieczkę zorganizowało Stowarzyszenie Dolina Tanwi, a sfinansował Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów.

 

Wyjazd był nagrodą dla uczniów  z poszczególnych szkół za wysokie wyniki w nauce i inne osiągnięcia. Wycieczkę uczniowie rozpoczęli od zwiedzania zamku w Janowcu, który dawniej był własnością magnackich rodów Firlejów, Tarłów i Lubomirskich. W Janowcu młodzież zwiedziła także drewniany dwór ziemiański.

 

Następny etap to Kazimierz Dolny. Pierwszą atrakcją Kazimierza był pobyt w muzeum przyrodniczym. W Oddziale Przyrodniczym Muzeum Nadwiślańskiego uczniowie mogli obejrzeć wnętrze XVI-wiecznego spichlerza, poznać osobliwości ożywionej  i nieożywionej przyrody okolic Kazimierza Dolnego, obejrzeć panoramę Małopolskiego Przełomu Wisły i dioramę lessowego wąwozu. Mogli też poobserwować z bliska życie pszczelej rodziny czy mieszkańców wiślanego akwarium.

 

Następnie wycieczkowicze  wspięli się na Górę Trzech Krzyży, z której mogli podziwiać przepiękny Kazimierz. Wzniesienie u którego stóp leży miasteczko nazywane jest także Krzyżową Górą. Trzy nawiązujące do Golgoty krzyże postawiono w 1708 roku. Miały one upamiętniać liczne ofiary zarazy morowej. Zbocza i szczyt Góry Trzech Krzyży porasta chroniona prawnie, rzadka roślinność wśród której możemy znaleźć wisienkę karłowatą, omany i ostnice. Pomimo, że stoki porastają wiązy, graby i leszczyna, z góry widać cały Kazimierz.

 

Ostatnią atrakcją był rejs po Wiśle obok zwiedzanego kilka godzin wcześniej zamku w Janowcu. Świetną zabawą dla uczniów było karmienie mew które towarzyszyły im podczas całego rejsu.

 

 

 

 


Strażackie święto w Bielinach

 

 

 

Ostro rywalizowały drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z naszej gminy. Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze miały miejsce w Bielinach w niedzielę 18 czerwca.