Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Miasto Ulanów

Artykuły

 • Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w Gminie Ulanów

  Złote Gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego pożycia małżeńskiego.

  W tym roku Jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego świętowało aż trzydzieści sześć par z Gminy Ulanów, ze względu na pandemię koronawirusa uroczystość nie odbyła się w dwóch poprzednich latach.

  Dostojni Jubilaci z Gminy Ulanów:

  1. Bieńko Danuta i Tadeusz
  2. Cagara Klementyna i Andrzej
  3. Dąbrowska Wanda i Henryk
  4. Dziewa Aleksandra i Mieczysław
  5. Frączek Aleksandra i Leon
  6. Gdula Maria i Jan
  7. Góreczna Stanisława i Józef
  8. Grzybowska Maria i Tadeusz
  9. Grzywacz Danuta i Roman
  10. Iskra Krystyna i Jan
  11. Kaczmarska Janina i Michał
  12. Kania Stanisława i Józef
  13. Kida Maria i Antoni
  14. Kochman Helena i Mieczysław
  15. Kołodziej Józefa i Kazimierz
  16. Kruk Maria i Tadeusz
  17. Kupiec Halina i Józef
  18. Kutyła Anna i Jan
  19. Magiera Janina i Stanisław
  20. Mariańska Zofia i Jan
  21. Maziarz Paulina i Jan
  22. Mierzwa Kazimiera i Kazimierz
  23. Młynarska Alicja i Henryk
  24. Niemiec Lidia i Leszek
  25. Olszówka Marianna i Józef
  26. Pałka Wanda i Tadeusz
  27. Piskorowska Józefa i Wojciech
  28. Pytlak Irena i Jan
  29. Pytlak Aleksandra i Kazimierz
  30. Siorek Halina i Stanisław
  31. Smutek Leokadia i Jan
  32. Sobiło Eugenia i Józef
  33. Straub Stanisława i Franciszek
  34. Szafran Janina i Czesław
  35. Taper Alicja i Józef
  36. Tofilska Zofia i Tadeusz

  Z tak doniosłej okazji w dniu 16 maja 2022 r. w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie odbyło się uroczyste spotkanie z dostojnymi Jubilatami. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz rządowych: Janina Sagatowska Senator Rzeczypospolitej Polskiej i Rafał Weber Minister Infrastruktury, powiatowych: Robert Bednarz Starosta  Niżański, Magdalena Hasiak Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Niżańskiego oraz gminnych: Stanisław Garbacz Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów, Wacław Piędel Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie, Tomasz Siorek Skarbnik Gminy, Anna Konior Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Joanna Małek Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie.

  Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud włożony w zapewnienie bytu rodzinie, za wychowanie dzieci i przeżycie w jednym związku małżeńskim 50 lat, Jubilaci zostali odznaczeni medalami przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dekoracji w imieniu Prezydenta RP medalami za „Długoletnie pożycie małżeńskie” dokonała  Pani Senator Rzeczypospolitej Polskiej Janina Sagatowską i Pan Minister Rafał Weber. Dekoracja przebiegała w podniosłym nastroju. Zaproszeni goście złożyli serdeczne gratulacje i życzenia. Parom wręczono legitymacje, pamiątkowe dyplomy, kwiaty i upominki. W oku niejednej osoby zakręciły się łzy wzruszenia.

  Uroczystość umiliły występy dzieci i młodzieży z Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zostali zaproszeni przez Burmistrza Stanisława Garbacza na wspólny poczęstunek oraz miłą chwilę wspomnień.

  Dostojnym Jubilatom z okazji tak pięknego jubileuszu małżeństwa jeszcze raz składamy serdeczne życzenia zdrowia i szczęścia. Niech łączące Was uczucie dodaje Wam sił i wytrwałości na dalsze wspólne lata.

  Czytaj Więcej o: Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego w Gminie Ulanów
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na Rodziny Zastępcze

  Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku poszukuje wśród mieszkańców powiatu niżańskiego kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

  W związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się do naszej jednostki rodzin i osób, które mogłyby zaopiekować się dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodziców biologicznych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

  Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

  1. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
  2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.
  3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
  4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.
  5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  6. Posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  7. Zapewniają odpowiednie warunki bytowe mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:  rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
  8. Uzyskają pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
  9. Odbędą szkolenie oraz uzyskają zaświadczenie kwalifikacyjne.

  Rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie m.in. w postaci: specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego, pomocy pieniężnej przyznawanej w drodze decyzji administracyjnej, szkoleń oraz pomocy w procesie usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych.

  Szczegółowych informacji na temat tworzenia rodzin zastępczych udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7, pokój nr 29 (II piętro) tel. 15 841 63 68.

  Ulotka - informację dotyczące rodzin zastępczych

   

  Czytaj Więcej o: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na Rodziny Zastępcze
 • Przedsiębiorczość w Powiecie Niżańskim

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

  Przedsiębiorco, zareklamuj się w folderze „Przedsiębiorczość w Powiecie Niżańskim”.

  Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz Powiat Niżański wspólnie realizują projekt „Przedsiębiorczość w Powiecie Niżańskim” w ramach którego zaplanowane jest wydanie folderu pod tym samym tytułem.

  Zapraszamy firmy, które mają siedzibę na obszarze LGD/na terenie powiatu niżańskiego, do zaprezentowania się w tym folderze.

  Zainteresowanych przedsiębiorców proszę o przesłanie krótkiej informacji o firmie: nazwa firmy, adres, właściciel, kontakt telefoniczny, e-mail, adres strony internetowej, profil działalności firmy/branża (krótko, 2-3 zdania), ewentualnie logo firmy.

  Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: promocja@powiatnizanski.pl w terminie do dnia 23 maja 2022 r. (poniedziałek).      

   

   

  Folder „Przedsiębiorczość w Powiecie Niżańskim” realizowany jest w ramach zadania „Przedsiębiorczość w Powiecie Niżańskim” realizowanego w ramach Projektu Grantowego pn. „Promocja przedsiębiorczości oraz rozwój współpracy gospodarczej na obszarze LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

  Czytaj Więcej o: Przedsiębiorczość w Powiecie Niżańskim

Banery/Logo