Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Rada Miejska w Ulanowie

Artykuły

 • XXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia 29 lipca 2021r. tj. czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r.
  4. Zamknięcie obrad sesji.


  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
  / - / Wacław Piędel

  Czytaj Więcej o: XXVI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie
 • OGŁOSZENIE - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej dnia 6 lipca 2021 r. godz. 13:00

  Dnia 06 lipca 2021r. tj. wtorek o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

  Porządek posiedzenia:

  1. Wydanie opinii dotyczącej Strefy Gospodarczej SAN-TANEW.
  2. Analiza projektów uchwał w sprawie:
   1) dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r.;
   2) wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem zmianę nazwy urzędowej przysiółka Ruda Tarnowska położonego we wsi Dąbrówka w Gminie Ulanów.
  3. Informacja dotycząca programu „Czyste Powietrze”.
  4. Sprawy bieżące.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
  / - / Wacław Piędel

  Czytaj Więcej o: OGŁOSZENIE - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej dnia 6 lipca 2021 r. godz. 13:00
 • XXV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia 6 lipca 2021r. tj. wtorek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem Posterunku Policji w Ulanowie w roku 2020.
  4. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy i Miasta Ulanów za 2020 rok.
  5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy i Miasta Ulanów za rok 2020.
  6. Debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Ulanów za rok 2020.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów wotum zaufania.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
  9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
  10. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.
  11. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.
  12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
  13. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ulanowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2020 rok.
  14. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ulanowie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
  15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
  16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r.
  17. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem zmianę nazwy urzędowej przysiółka Ruda Tarnowska położonego we wsi Dąbrówka w Gminie Ulanów.
  18. Wolne wnioski i informacje.
  19. Zamknięcie obrad sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
  / - / Wacław Piędel 

  Czytaj Więcej o: XXV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie
 • XXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia 31 maja 2021r. tj. poniedziałek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

   

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli na dofinansowanie zakupu fotela specjalistycznego.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do ceny 1 m3 wody oraz odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Ulanów.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Borkach.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Ulanowie.
  8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy Ulanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
  9. Zamknięcie obrad sesji.


  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
  / - / Wacław Piędel 

  Czytaj Więcej o: XXIV nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-08 14:38:42przez: Paweł Pasztaleniec
Opublikowano:2021-06-08 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:604

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo