Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Gmina Ulanów będzie realizowała program "Opieka wytchnieniowa - edycja 2021"

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Program na terenie Gminy i Miasta Ulanów realizowany jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, które będą świadczone w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego,

Okres realizacji Programu na terenie Gminy i Miasta Ulanów.

26.06.2021 r. – 20.12.2021 r.

Kwota dofinansowania

Kwota dofinansowania – 75.800 zł

Całkowita wartość – 75.800 zł

Cele Programu  

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.  

Realizowane zadania

Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostanie 19 osób, dla których zrealizowane zostanie wsparcie w łącznej ilości 1895 godzin. Realizacja usług opieki wytchnieniowej zlecona zostanie organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w trybie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” w 2021 roku, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Autor: Magdalena Hasiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-24 11:22:40przez: Magdalena Hasiak
Opublikowano:2021-06-24 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:720

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo