Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Opieka wytchnieniowa w Gminie Ulanów

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Gmina i Miasto Ulanów już trzeci rok z rzędu będzie realizowała Program „Opieka wytchnieniowa”. Wniosek złożony przez Gminę otrzymał dofinansowanie w całej wnioskowanej wysokości.

Program na terenie Gminy i Miasta Ulanów realizowany jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, które będą świadczone w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego,

Okres realizacji Programu na terenie Gminy i Miasta Ulanów.

22.03.2022 r. – 20.12.2022 r.

Kwota dofinansowania

Kwota dofinansowania – 149 600,00 zł

Całkowita wartość – 149 600,00 zł

Cele Programu  

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej świadczona jest nieodpłatnie.  

Realizowane zadania

Usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego,

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Realizacja Programu

Na terenie Gminy i Miasta Ulanów wsparciem w formie opieki wytchnieniowej objętych zostanie 22 osoby, dla których zrealizowane zostanie wsparcie w łącznej ilości 3740 godzin. Realizacja usług opieki wytchnieniowej zlecona zostanie organizacji pozarządowej, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), w trybie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Prowadzenie opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego” w 2022 rok, zadanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.  

 

Autor: Magdalena Hasiak

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-24 14:10:00przez: Magdalena Hasiak
Opublikowano:2022-02-24 00:00:00przez: Magdalena Hasiak
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:648

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo