Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Ulanów - miasto związane z papieżem Janem Pawłem II

Ulanów jest miastem ściśle związanym z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II. Wielu mówi o nim "papieskie miasteczko". Za takim określeniem przemawiają nie tylko uczucia, jakimi jego mieszkańcy darzą Jana Pawła II, ale również widoczne symbole upamiętniające Wielkiego Polaka.

Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II przyszedł na świat 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Mając 9 lat stracił ukochaną matkę, a dwanaście lat później będąc młodzieńcem, ojca. W 1938 roku Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, które przerwała II wojna światowa. W 1943 roku przyszły papież wstąpił do Seminarium Duchownego i trzy lata później otrzymał z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy święcenia kapłańskie. Kolejne lata posługi kapłańskiej przyniosły księdzu Karolowi Wojtyle uznanie wśród duchowieństwa, władz kościelnych i wiernych, z którymi pracował. Zostaje biskupem, arcybiskupem, a następnie w roku 1967 kardynałem. 16 października 1978 roku po 33 dniowym pontyfikacie Jana Pawła I papieżem zostaje Polak, arcybiskup Krakowa – ks. Karol Wojtyła przyjmując imię Jana Pawła II. Rozpoczyna się bardzo długi, trwający prawie 27 lat, niezwykle bogaty w treść i pielgrzymki pontyfikat Jana Pawła II.

Papież – Polak, do swojej ojczyzny przyjeżdżał dziewięć razy, przekazując nam wszystkim zawsze aktualne przesłania, słowa pocieszenia i miłości. 2 kwietnia 2005 roku w Wigilię Niedzieli Miłosierdzia Bożego, o godz. 21.37 największy Polak naszych dziejów – Jan Paweł II Wielki odszedł do Pana.

Na Rynku w Ulanowie, niewielkim miasteczku leżącym w widłach Sanu i Tanwi stoi pomnik papieża Jana Pawła II. Pomnik ten został wykonany i ufundowany przez artystę rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego. Jest to rodak Ulanowa, mieszkający obecnie w Stanach Zjednoczonych. Pomnik ten został przekazany miastu oraz uroczyście odsłonięty i poświęcony w dniu 20 sierpnia 1989 roku. Ten ważny dla wszystkich mieszkańców miasta dzień, został poprzedzony Tygodniem Kultury Chrześcijańskiej. Jest to pierwszy pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II usytuowany poza placem kościelnym.

… „Popiersie Jana Pawła II przedstawione jest w szatach liturgicznych. Na stule papieża z jednej strony umieścił Artysta obraz Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski, a pod nim herb papieża. Przeciwna strona stuły wykorzystana została do przedstawienia na niej obrazu św. Barbary-męczenniczki z ulanowskiego kościoła, czczonego tutaj przez kilka wieków przez wszystkich flisaków, a pod nim przepięknego herbu Ulanowa. Boki popiersia posłużyły do umieszczenia na nich dwóch zasadniczych dla dziejów miasta dokumentów, a to: przywileju króla Zygmunta III Wazy na założenie miasta Ulanowa z prawem magdeburskim na jarmarki i targi, wydanego w Warszawie dnia 7 kwietnia 1616 roku. U góry tego dokumentu wspaniały Orzeł Polski w koronie. Bok przeciwny wykorzystał Artysta na umieszczenie aktu erekcyjnego miasta Ulanowa wydanego przez Stanisława de Ulina Magna Ulińskiego w Sandomierzu dnia 21 stycznia 1618 roku. U góry dokumentu rycerz w zbroi pędzący na koniu.

W tyle popiersia przedstawił Artysta retmana w łodzi i w stroju, jaki nosili ulanowscy flisacy. Przedstawiony tam retman jest konkre­tnym osobnikiem mianowicie jest nim dziadek Artysty, Andrzej Pityński, żyjący w latach 1902-1982. Retman stoi w łodzi z wiosłem w ręku, na tle płynących w dali tratew. Widać tam też Cypel ulanowski, w widłach Sanu i Tanwi, a na nim zarys Ulanowa.

Popiersie umocowane jest na cokole wykonanym z granitu strzelińskiego opatrzonym napisem: „Jan Paweł II - w dziesiątą rocznicę pontyfikatu swemu rodzinnemu miastu ofiaruje Andrzej Pityński z rodziną.

Monumentalne popiersie Jana Pawła II zostało odlane w brązie techniką „na wosk tracony" w słynnym Johnson Atelier w Princeton, New Jersey i przetransportowane do Polski drogą morską. Pomnik jest kompozycją rzeźbiarską złożoną. Obok ekspresyjnie, z rozmachem rzeźbionej głowy papieża Jana Pawła II, w popiersie wkomponowane są symboliczne motywy historii miasta Ulanowa, jego kultury i legendy.

„Popiersie papieża Jan Pawła II jest kompozycją symboliczną, oddając cześć i hołd Najszlachetniejszemu Synowi Narodu Polskiego, na którego są zwrócone oczy całego świata. Pomnik ten jest także hołdem dla skrawka polskiej ziemi - Ulanowa i jego obywateli, ich pięknej historii i zapomnianej kultury. Jest hołdem dla kraju pochodzenia, dla rodu, z którego wyszedł artysta rzeźbiarz Andrzej Pityński. Jest hołdem dla Ojczyzny. Pomnik ten, stojąc na ulanowskim rynku, jest nie tylko ozdobą miasta i atrakcją turystyczną, ale i natchnieniem dla przyszłych mieszkańców w szukaniu nowego miejsca w historii Ulanowa...” (T. Kumik „Ulanów” 1992r.)

W związku z odsłonięciem i poświęceniem w miasteczku pomnika papieża artysta Andrzej Pityński zaprojektował i odlał w brązie 25 medali z wizerunkiem papieża oraz retmana. Awers medalu przedstawia popiersie papieża z napisem „Papież Jan Paweł II Ulanów 1988”, rewers: postać retmana – dziadka artysty, również Andrzeja Pityńskiego płynącego łodzią flisacką oraz herb Ulanowa, a nad nim korona. Pod herbem napis „800 lecie osady flisackiej”.

W 1997 roku – także przez artystę – rzeźbiarza Andrzeja Pityńskiego na uczczenie Ogólnopolskich Dni Ulanowa ’97 oraz Flisu Tysiąclecia Ulanów – Gdańsk 1997 został wydany kolejny madal ( w liczbie 301 sztuk) łączący tradycje i historie miasteczka z osobą Ojca Świętego. Awers medalu: płynąca wodami Wisły tratwa, herby Ulanowa i Gdańska z napisem „Ulanowski Flis 1000 lecia. 997 Miilenium Gdańska 1997.” Rewers: popiersie Jana Pawła II, obok na drugim planie flisak płynący tratwą po Sanie i napis Bractwo Św. Barbary. W otoku medalu napis: „Papież Jan Paweł II. Pielgrzym Pokoju – Polska 1997”.

Z okazji Flisu 1000 lecia Sanem i Wisłą do Gdańska w 1997 roku flisacy ulanowscy i Bractwo Miłośników Ziemi Ulanowskiej pod wezwaniem Św. Barbary otrzymało błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II. 

W Kościele Parafialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela stoi tron z czarnego dębu. Jest to tron, na którym podczas pielgrzymki do Sandomierza w 1999 roku spożywał obiad Ojciec Święty Jan Paweł II. Tron jest darem Bractwa Miłośników Ziemi Ulanowskiej pod wezwaniem Świętej Barbary. Został dostarczony do Sandomierza podczas zorganizowanego Flisu Papieskiego Sanem i Wisłą na trasie Jarosław – Ulanów – Sandomierz. Tron z czarnego dębu, wydobytego z rzeki San wykonał rzeźbiarz Jan Maciej Łyko, z sąsiadującego z Ulanowem miasteczkiem, Rudnika nad Sanem. Z przodu tronu wyrzeźbiony jest herb papieski, z boku herby Polski i Ulanowa.

 

W grudniu 2000 roku Rada Miejska w Ulanowie nadała tytuł Honorowy Obywatel Gminy i Miasta Ulanów Karolowi Wojtyle – Papieżowi Janowie Pawłowi II. Wielkiemu Obrońcy praw człowieka w roku Jubileuszowym 2000 – lecia chrześcijaństwa, w podzięce za wskazania udzielone samorządom lokalnym na całym świecie.

 

Gimnazjum w Ulanowie, wchodzące do Zespołu Szkół, w którym w roku 2001 odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2001/2002 na Podkarpaciu nosi imię Jana Pawła II. Wybór papieża na Patrona Gimnazjum, gdzie wychowuje się i pobiera naukę młodzież naszej gminy został dokonany zgodnie z wolą społeczności lokalnej, grona pedagogicznego oraz młodzieży.

 

Podczas uroczystości obchodów Święta Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada 2004 roku została poświęcona i odsłonięta płaskorzeźba Patrona Gimnazjum – Jana Pawła II. Jest umieszczona na frontowej ścianie budynku Zespołu Szkół w Ulanowie. Płaskorzeźba ta jest darem Andrzeja Pityńskiego, artysty rodem z Ulanowa.

17 kwietnia 2006 roku w Wielkanocny Poniedziałek Biskup Pomocniczy Edward Frankowski przekazał błogosławieństwo udzielone przez Ojca Świętego Benedykta XVI, dla wszystkich, którzy przyczynili się do odbudowy Kościoła Św. Trójcy na ulanowskim cmentarzu, zniszczonego w pożarze w 2002 roku. Z prośbą o błogosławieństwo wystąpiło Towarzystwo Żeglugi Rzecznej „Cypel” działające w naszym miasteczku do Ojca Świętego Jana Pawła II. Ze względu na ciężką chorobę papieża w ostatnim okresie Jego życia błogosławieństwa udzielił następca Jana Pawła II papież Benedykt XVI.

Społeczność Ulanowa z wielkim poszanowaniem dba o symbole, poprzez które papież Jan Paweł II - umiłowany Ojciec Święty jest obecny wśród nas, w naszym mieście.

Autor: Paweł Pasztaleniec

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-05-11 09:18:45przez: Paweł Pasztaleniec
Opublikowano:2021-05-11 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:3557

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo