Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Ogłoszenie - 21 lutego br. wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie

Dnia 21 lutego 2024r. tj. środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

Porządek posiedzenia:

1) Analiza projektów uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia Gminnego Programu Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Ulanów na lata 2024 -2027;
 2. szczegółowych warunków przyznawania usług wsparcia krótkoterminowego świadczonego w formie dziennej i w formie pobytu całodobowego oraz warunków odpłatności za te usługi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
 3.  zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
 4. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ulanów w 2024 r.;
 5. współdziałania Gminy i Miasta Ulanów z innymi gminami w zakresie zadania publicznego dotyczącego opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+;
 6. zawarcia porozumienia w celu utworzenia Obywatelskiej Społeczności Energetycznej w Powiecie Niżańskim;
 7. wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej  w miejscowości Dąbrówka;
 8. wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej  w miejscowości Dąbrówka;
 9. wyrażenia zgody na nabycie  działek położonych w miejscowości Wólka Tanewska;
 10. nabycia działki położonej w Kurzynie Małej;
 11. sprzedaży działki położonej w Ulanowie;
 12. sprzedaży działki położonej w Bielinach;
 13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  na dzierżawę nieruchomości położonej  w Dąbrowicy;
 14. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej  w Gliniance;
 15. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla  członków Ochotniczych Straży Pożarnych;
 16. udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego;
 17.  dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2024 r.;
 18. zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024 – 2027 r.

2) Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                    / - /  Wacław Piędel                                              

Autor: Paweł Pasztaleniec

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-02-16 15:04:28przez: Paweł Pasztaleniec
Opublikowano:2024-02-16 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie
Odwiedziny:116

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo