Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Miasto Ulanów

Artykuły

 • Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

  Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.

  Serdecznie zapraszamy mieszkańców (osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST) na indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

  Z pomocy konsultanta będzie można skorzystać 7 lipca (środa) 2021 r. w godzinach 13.00-16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Ulanów.

  Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej

  możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

  Szczegółowych informacji udziela:

  Lokalny Punkt Informacyjny
  Funduszy Europejskich w Tarnobrzegu
  ul. H. Sienkiewicza 86, 39-400 Tarnobrzeg
  tel. 798 771 220, 798 771 194
  lpi.tarnobrzeg@podkarpackie.pl

  Czytaj Więcej o: Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
 • XXV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia 6 lipca 2021r. tj. wtorek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Rudniku nad Sanem Posterunku Policji w Ulanowie w roku 2020.
  4. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy i Miasta Ulanów za 2020 rok.
  5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy i Miasta Ulanów za rok 2020.
  6. Debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Ulanów za rok 2020.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów wotum zaufania.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
  9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
  10. Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego za 2020 rok.
  11. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.
  12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
  13. Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ulanowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2020 rok.
  14. Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ulanowie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
  15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
  16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r.
  17. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem zmianę nazwy urzędowej przysiółka Ruda Tarnowska położonego we wsi Dąbrówka w Gminie Ulanów.
  18. Wolne wnioski i informacje.
  19. Zamknięcie obrad sesji.

   

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
  / - / Wacław Piędel 

  Czytaj Więcej o: XXV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie
 • Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych w miejscowościach Ulanów i Kępa Rudnicka wyróżnione

  Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1463 ze zm.)

  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych planów urządzenia lasu stanowiących własność osób fizycznych, położonych w miejscowościach Ulanów i Kępa Rudnicka od dnia 08 czerwca 2021r.do dnia 9 lipca 2021 r.,
  w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Ulanów, ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów, pokój nr 2, piętro 1, w godzinach pracy Urzędu, poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.30-15.30, wtorek- 8°° - 16°°.

  Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

  W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

  Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2021r.

  Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez Biuro Urządzenia Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Przemyślu, na zlecenie Powiatu Niżańskiego.

  Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów
  /-/ Stanisław Garbacz

  Czytaj Więcej o: Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych położonych w miejscowościach Ulanów i Kępa Rudnicka

Banery/Logo