Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Miasto Ulanów

Artykuły

 • Nabór do programu dotacyjnego "Koalicje dla Niepodległej" 2022

  Informujemy, że Biuro Programu Niepodległa rozpoczęło nabór wniosków do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”. O dotacje mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Budżet programu w 2022 roku wynosi 1 mln zł.

  Nabór wniosków trwa do 16 maja 2022 r. do godz. 15.59.

  W programie dotacyjnym „Koalicje dla Niepodległa” można wnioskować o dofinansowanie w wysokości od 5 tys. do 30 tys. złotych brutto, przy czym poziom dofinansowania może wynosić do 100% całości budżetu zadania.

  O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
  • organizacje pozarządowe — spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tj. Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

  Wnioskodawca ma obowiązek przedstawienia porozumienia o współpracy przy realizacji zadania z co najmniej dwoma podmiotami.

  Partnerem porozumienia mogą być:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • państwowe i samorządowe instytucje kultury,
  • archiwa państwowe,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze (publiczne i niepubliczne),
  • uczelnie publiczne lub niepubliczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574),
  • państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe,
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
  • organizacje pozarządowe,
  • spółdzielnie mieszkaniowe,
  • spółdzielnie socjalne w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. 2020 r. poz. 2085, ze zm.).

  Dotacje są przeznaczone na realizację następujących zadań:

  • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne;
  • lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne;
  • wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne;
  • rekonstrukcje wydarzeń historycznych;
  • działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzenia i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych.

  Termin realizacji projektów: od 01 lipca 2022 r. do 20 listopada 2022 r.

  Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu Witkac.

  Instrukcja składania wniosku

  Regulamin programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” na rok 2022

   

  Czytaj Więcej o: Nabór do programu dotacyjnego "Koalicje dla Niepodległej" 2022
 • Rządowy program dofinansowania do zakupu dekodera lub telewizora

  uprzejmie informuję, że 23 maja 2022 r. w województwie podkarpackim nastąpi zmiana sygnału telewizji cyfrowej naziemnej. Dotychczasowa technologia nadawania zostanie zastąpiona nowym standardem DVB-T2/HEVC i zapewni możliwość bezpłatnego odbioru większej liczby programów telewizyjnych w jakości obrazu HD/UHD oraz dźwięku. Jednocześnie zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozdystrybuowanie jak najszerzej materiałów informujących o dacie przełączenia sygnału telewizyjnego oraz o rządowym programie dofinansowania do zakupu dekoderów i telewizorów, które  będą pomocne w zakomunikowaniu powyższych informacji mieszkańcom Państwa jednostek samorządu terytorialnego.

  Rząd przygotował specjalny program dofinansowania do zakupu tunerów, niezbędnych do oglądania naziemnej telewizji cyfrowej w nowej technologii. Program skierowany jest do gospodarstw domowych, które odbierały dotychczas sygnał cyfrowej telewizji naziemnej, u których może wystąpić deficyt środków na dostosowanego sprzętu do technologii DVB-T2/HEVC. Będą one mogły liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci dofinansowania na zakup dekodera.

  Dofinansowaniem objęty będzie zakup dekodera lub telewizora spełniającego wymagania wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla odbiorników cyfrowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 515), czyli takiego, który umożliwia poprawny odbiór sygnału telewizyjnego w nowym standardzie.

  Wniosek o dofinansowanie na zakup dekodera lub telewizora będzie można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika (członka rodziny lub domownika)

  1. przez Internet – formularz online na platformie gov.pl
  2. w tradycyjnej formie papierowej – w placówkach Poczty Polskiej.

  Dofinansowanie w postaci świadczenia będzie przysługiwało na gospodarstwo domowe. Przyznanie świadczenia będzie mogła złożyć jedna osoba z gospodarstwa domowego. Aby go otrzymać, wnioskodawca składając wniosek musi oświadczyć, iż bez dofinansowania nie ma możliwości dostosowania sprzętu odbiorczego do zmiany standardu nadawania sygnału telewizyjnego ze względu na trudną sytuację materialną gospodarstwa domowego. Po złożeniu wniosku osoba uprawniona otrzyma specjalny kod na podany we wniosku adres email lub w postaci wydruku. Taki kod będzie można zrealizować w sklepach internetowych i stacjonarnych, które przystąpią do programu.

  Szczegółowe informacje na temat programu dofinansowania można uzyskać na stronie www.gov.pl/CyfrowaTV Uruchomiona została także specjalna infolinia obsługująca program dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego pod numerem tel. 42 253 54 30. Dodatkowe pytania można również kierować pod adres e-mail: cyfrowaTV@coi.gov.pl

  Czytaj Więcej o: Rządowy program dofinansowania do zakupu dekodera lub telewizora

Banery/Logo