Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Miasto Ulanów

Artykuły

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na Rodziny Zastępcze

  Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku poszukuje wśród mieszkańców powiatu niżańskiego kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych.

  W związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się do naszej jednostki rodzin i osób, które mogłyby zaopiekować się dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki rodziców biologicznych. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom właściwej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku.

  Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli spełniają następujące warunki:

  1. Dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
  2. Nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona.
  3. Wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego.
  4. Nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych.
  5. Są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  6. Posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  7. Zapewniają odpowiednie warunki bytowe mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:  rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego.
  8. Uzyskają pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
  9. Odbędą szkolenie oraz uzyskają zaświadczenie kwalifikacyjne.

  Rodziny zastępcze mogą liczyć na wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie m.in. w postaci: specjalistycznego poradnictwa psychologicznego i prawnego, pomocy pieniężnej przyznawanej w drodze decyzji administracyjnej, szkoleń oraz pomocy w procesie usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych.

  Szczegółowych informacji na temat tworzenia rodzin zastępczych udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7, pokój nr 29 (II piętro) tel. 15 841 63 68.

  Ulotka - informację dotyczące rodzin zastępczych

   

  Czytaj Więcej o: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na Rodziny Zastępcze
 • Przedsiębiorczość w Powiecie Niżańskim

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

  Przedsiębiorco, zareklamuj się w folderze „Przedsiębiorczość w Powiecie Niżańskim”.

  Stowarzyszenie Pracowników, Absolwentów i Przyjaciół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku oraz Powiat Niżański wspólnie realizują projekt „Przedsiębiorczość w Powiecie Niżańskim” w ramach którego zaplanowane jest wydanie folderu pod tym samym tytułem.

  Zapraszamy firmy, które mają siedzibę na obszarze LGD/na terenie powiatu niżańskiego, do zaprezentowania się w tym folderze.

  Zainteresowanych przedsiębiorców proszę o przesłanie krótkiej informacji o firmie: nazwa firmy, adres, właściciel, kontakt telefoniczny, e-mail, adres strony internetowej, profil działalności firmy/branża (krótko, 2-3 zdania), ewentualnie logo firmy.

  Zgłoszenia proszę przesyłać na adres: promocja@powiatnizanski.pl w terminie do dnia 23 maja 2022 r. (poniedziałek).      

   

   

  Folder „Przedsiębiorczość w Powiecie Niżańskim” realizowany jest w ramach zadania „Przedsiębiorczość w Powiecie Niżańskim” realizowanego w ramach Projektu Grantowego pn. „Promocja przedsiębiorczości oraz rozwój współpracy gospodarczej na obszarze LGD Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" realizowanego przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

  Czytaj Więcej o: Przedsiębiorczość w Powiecie Niżańskim
 • Ankieta w sprawie studenckiego projektu rozwoju Gminy i Miasta Ulanów

  Zachęcamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez studentów Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Jej celem jest zebranie opinii mieszkańców o celach i działaniach rozwojowych, które Gmina i Miasto Ulanów może podjąć do 2030 r. Ankieta jest częścią studenckiego projektu strategii rozwoju Gminy i Miasta Ulanów do 2030 r. Odpowiedzi zbierane będą do 20 maja.

  Poniżej link do wypełnienia ankiety:
   
   
  Czytaj Więcej o: Ankieta w sprawie studenckiego projektu rozwoju Gminy i Miasta Ulanów

Banery/Logo