Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Miasto Ulanów

Rada Miejska w Ulanowie

Artykuły

 • XXXI Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia  23 lutego 2022r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022r.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/2018 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników                 i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
  8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt   na terenie Gminy i Miasta Ulanów w 2022 r.
  9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Ulanów.
  10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
  11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIX/176/93 Rady Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia      18 czerwca 1993r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie.
  12. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  13. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  14. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  16. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  17. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  18. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Bielinach.
  19. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki położonej w Bielińcu.
  20. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w Wólce Tanewskiej.
  21. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Gliniance.
  22. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Gliniance.
  23. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Kurzyna Mała.
  24. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek położonych w miejscowości Kurzyna Średnia.
  25. Wolne wnioski i informacje.
  26. Zamknięcie obrad sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                   / - /  Wacław Piędel                                              

  Czytaj Więcej o: XXXI Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie
 • Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia 31 stycznia 2022r. tj. poniedziałek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

  Porządek posiedzenia:

  1. Analiza projektów uchwał w sprawie:
  1. dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2022r.;
  2. wyznaczenia miejsca oraz określenia zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach;
  3. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
  4. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
  5. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
  6. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
  7. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
  8. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
  9. nabycia działki położonej w Bielinach;
  10. nabycia działki położonej w Bielińcu;
  11. wyrażenia zgody na nabycie działki położonej w Wólce Tanewskiej;
  12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Gliniance;
  13. zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIX/176/93 Rady Gminy i Miasta w Ulanowie z dnia 18 czerwca 1993r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Ulanowie;
  14. rozpatrzenia petycji.

        2. Sprawy bieżące.

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                  Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                                                        / - / Wacław Piędel

   

   

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie
 • XXX Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia  30 grudnia 2021r. tj.  czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXX Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

  Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021 rok.
  4. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej.
  5. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Ulanowie.
  6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w sesjach Rady Miejskiej Ulanów.
  7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Ulanów.
  8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu.
  9. Uchwalenie budżetu Gminy na 2022r.
  10. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  11. odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,
  12. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  13. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  14. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
  15. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Ulanów.
  16. Wolne wnioski i informacje.
  17. Zamknięcie obrad sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie
                   / - /  Wacław Piędel                           

  Czytaj Więcej o: XXX Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie
 • Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie

  Dnia 14 grudnia 2021r. tj. wtorek o godz. 14.15 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

  Porządek posiedzenia:

   

  1. Wydanie opinii do projektu budżetu gminy i miasta Ulanów na 2022 rok.
  2. Analiza projektów uchwał w sprawie:
  • ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej;
  • ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Ulanowie;
  • ustalenia wysokości diet dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych za udział w sesjach Rady Miejskiej Ulanów;
  • ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Ulanów.    
  • 3. Sprawy bieżące.                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                  Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie

                                                         / - / Wacław Piędel

   

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie - wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ulanowie

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-08 14:38:42przez: Paweł Pasztaleniec
Opublikowano:2021-06-08 00:00:00przez: Paweł Pasztaleniec
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy i Miasta Ulanów
Odwiedziny:2381

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo